Pandemia czy wojna pokoleń?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.07

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, finanse osobiste, zarządzanie kryzysowe, nanofinanse

Abstrakt

Artykuł dotyczy pandemii koronawirusa COVID-19 i jego potencjalnego wpływu na gospodarkę, system finansów publicznych oraz finanse osobiste. Szok związany z wybuchem i ekspansją wirusa w skali globalnej stawia przez gospodarkami, finansami publicznymi i systemami zdrowotnymi ogromne wyzwania związane z groźbą recesji, drastycznego zmniejszenia dochodów osobistych w gospodarstwach domowych, konieczność opracowania programów rządowych, łagodzących skutki pandemii oraz włączenia się Banku Centralnego w postaci obniżki stóp procentowych i stopy rezerwy obowiązkowej, a także uruchomienia niestandardowych instrumentów polityki monetarnej tzw. luzowania ilościowego (QE). Celem opracowania jest zaproponowanie języka nanofinansów do opisania pandemii jako destrukcji mechanizmu solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej. Główną hipotezą badania jest, że jakość zarządzania ryzykiem finansowym codzienności przesądzi o skali strat finansowych oraz czasie niezbędnym do wyjścia z załamania społeczno-gospodarczego wywołanego pandemią.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anderson R.M., Heersterbeek H., Klinkenber D., Hollingsworth D.T., 2020, How will country-based mitigation measures influence the course of the covid-19 epidemic? „The Lancet”, March.
Google Scholar

Atkeson A., 2020, What will be ten economic impact of COVID-19 in the US? Rough estimates of disease scenarios, „NBER Working Paper”, no. 26867.
Google Scholar

Auer R., Cornelli G., Frost J., 2020, Covid-19, cash, and the future of payments, „BIS Bulletin”, no. 3.
Google Scholar

Banham G., 2020, In this coronavirus crisis, do families have enough savings to make ends meets?, Resolution Foundation.
Google Scholar

BIK, 2020a, BIK Indeks – Popyt na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w marcu 2020 r. (–3,1%), 6.04.2020.
Google Scholar

BIK, 2020b, Koronawirus a popyt na kredyty ratalne, 8.04.2020.
Google Scholar

Blim M., 2018, Pracownik i jego kompetencje cyfrowe, 1.03.2018, https://aspolska.pl/pracownik-i-jego-kompetencje-cyfrowe/ [dostęp 4.04.2020].
Google Scholar

Dolot A., 2020, Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika, „E-men-tor”, nr 1.
Google Scholar

Fan V.Y., Jamison D.T., Summers L.H., 2016, The inclusive cost of pandemic influenza risk, „NBER Working Paper”, no. 22137.
Google Scholar

G-20, 2020, Statement on COVID-19, BIS.
Google Scholar

How to pay for the pandemic, 2020, „The Economist”, 25.03.2020.
Google Scholar

Huynh K.P., Molnar J., Shcherbakov O., Yu Q., 2020, Demand for Payment Services and Consumer Welfare: The Introduction of a Central Bank Digital Currency, „Bank of Canada Staff Working Paper”, no. 7.
Google Scholar

Koronawirus odbiera pracę i pustoszy portfele Polaków, 2020, https://media.bik.pl/informacje-pra-sowe/498172/koronawirus-odbiera-prace-i-pustoszy-portfele-polakow [dostęp 14.04.2020].
Google Scholar

Majos A., 2017, Kompetencje cyfrowe pracowników MŚP. Polska na tle UE, „Biuletyn Euro-Info”, nr 1.
Google Scholar

Myck M., Oczkowska M., Trzciński K., 2020a, Skala ryzyka finansowego dla gospodarstw domo-wych: pierwsza fala konsekwencji gospodarczych pandemii COVID-19, Centrum Analiz Ekonomicznych, Komentarze CenEA, 22.03.2020.
Google Scholar

Myck M., Oczkowska M., Trzciński K., 2020b, Zamknięte szkoły: warunki uczniów do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19, Centrum Analiz Ekonomicznych, Komentarze CenEA, 28.03.2020.
Google Scholar

Waliszewski K., 2020, Determinanty recesji na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce, „Finanse i Prawo Finansowe”, nr 1(25).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Solarz, J. K., & Waliszewski, K. (2020). Pandemia czy wojna pokoleń?. Finanse I Prawo Finansowe, 2(26), 99–114. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.07

Numer

Dział

Artykuł