Opłaty

Redakcja Czasopisma Finanse i Prawo Finansowe informuje, że od dnia 01.07.2021 r. opłata za publikację artykułu wynosi 300 PLN.

Płatności prosimy dokonywać na nr konta UŁ: 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488
W tytule przelewu należy wpisać: JOFFL, Nazwisko i imię

Opłata powinna być dokonana w terminie 14 dni od zaakceptowania artykułu do publikacji.