Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Finanse i Prawo Finansowe indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta

BazEkon

Biblioteka Nauki

CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities(2014 - 2017; 2019 -)

CEEOL

DOAJ

ERIH PLUS

EBSCO

EconBiz

ECONIS 

Google Scholar

IC Journals Master List

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

BazHum (2014-2015)

ideas RePec

infona

MIAR

nukat

Repozytorium UŁ

Sherpa Romeo

Wolters Kluwer. Lex Czasopisma Premium

Czasopismo Finanse i Prawo Finansowe wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.