Wpływ amortyzacji podatkowej oraz bilansowej środków trwałych na wynik finansowy jednostki na przykładzie firmy XYZ

Autor

  • Daria Królak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.4.04

Słowa kluczowe:

amortyzacja podatkowa, amortyzacja bilansowa, wynik finansowy

Abstrakt

Zakres artykułu obejmuje część teoretyczną prezentującą rozbieżności między amortyzacją bilansową a podatkową oraz część empiryczną badającą wpływ wyróżnienia amortyzacji bilansowej i podatkowej na wynik finansowy. Autorka przeprowadza analizę na danych zaczerpniętych z firmy XYZ zajmującej się przewozem obiektów wartościowych, która to przy amortyzacji środków trwałych opiera się jedynie na przepisach prawa podatkowego, pomijając tym samym możliwości wynikające z regulacji rachunkowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Amortyzacja, [w:] http://www.governica.com/Amortyzacja, artykuł encyklopedyczny – brak autora dostęp: 20.07.2015.
Google Scholar

Diakonow A., Kałwa A., Tarka M., 2007, Amortyzacja środków trwałych aspekt podatkowy i bilansowy, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Garbacik H., 2014, Amortyzacja środków trwałych 2014, Forum Doradców Podatkowych S.C., Kraków.
Google Scholar

Gmytrasiewicz M., Karmańska A., 2006, Rachunkowość Finansowa wydanie II zaktualizowane i rozszerzone, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Hopek K., Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa, http://www.analizafinansowa.org/analiza-finansowa/analiza-pojecia-podstawowe/237-amortyzacja-bilansowa-oraz-podatkowa.html
Google Scholar

Karkula Z., 1999, Amortyzacja podatkowa i bilansowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Google Scholar

Karmańska A., Walińska E., 2006, Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym. Komentarz, Wydawnictwo AD., Warszawa.
Google Scholar

Nasiłowska A., Jakie są różnice między amortyzacją bilansową i podatkową, http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/najczestsze-problemy/254538,Jakie-sa-roznice-pomiedzy-amortyzacja-bilansowa-i-podatkowa.html
Google Scholar

Nawrot R. A., 2009, Amortyzacja podatkowa i bilansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Pacyna M., 2007, Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., DzU, nr 80, poz. 350.
Google Scholar

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., DzU, nr 21, poz. 86.
Google Scholar

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU, nr 121, poz. 591.
Google Scholar

Winiarska K., Skutki różnic pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową, http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/rachunkowosc-budzetowa/69900,3,Skutki-roznic-pomiedzy-amortyzacja-bilansowa-i-podatkowa.html
Google Scholar

Wojciechowska H., 1999, Amortyzacja podatkowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Wojtasik P., 2007, Amortyzacja podatkowa środków trwałych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Królak, D. . (2015). Wpływ amortyzacji podatkowej oraz bilansowej środków trwałych na wynik finansowy jednostki na przykładzie firmy XYZ. Finanse I Prawo Finansowe, 2(4), 37–52. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.4.04

Numer

Dział

Artykuł