„Wakacje kredytowe” – analiza potencjalnych skutków regulacji dla kluczowych interesariuszy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.03

Słowa kluczowe:

„wakacje kredytowe”, pomoc dla kredytobiorców, banki, interesariusze banków, system bankowy, skutki regulacji, ekonomiczna analiza prawa

Abstrakt

Cel artykułu/hipoteza: Celem artykułu jest identyfikacja i ocena potencjalnych skutków nowej regulacji: "wakacji kredytowych", uchwalonych przez polski sejm w czerwcu 2022 r., z punktu widzenia kluczowych interesariuszy: aktualnych złotowych kredytobiorców hipotecznych, pozostałych klientów (i potencjalnych klientów) banków, banki, ich właścicieli, instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego oraz całą gospodarkę i pośrednio społeczeństwo. Artykuł dowodzi tezy, że analizowane przepisy nie spełniają warunków dobrej regulacji, a w szczególności naruszona jest zasada efektywności i sprawiedliwości norm.

Metodyka: W artykule zastosowano podejście pozytywnej ekonomicznej analizy prawa, wykorzystując metodę dedukcyjną.

Wyniki/Rezultaty badania: Przeprowadzona analiza regulacji wprowadzających „wakacje kredytowe” w Polsce w latach 2022-2023 prowadzi do wniosku, że w krótkim okresie jedynymi beneficjentami nowych przepisów będzie część kredytobiorców (osoby z aktywnymi umowami złotowych kredytów hipotecznych) oraz regulatorzy. Negatywne konsekwencje analizowanych przepisów obciążą pozostałych klientów, same banki i ich właścicieli oraz gospodarkę. Pewne negatywne konsekwencje mogą dotknąć kredytobiorców w dłuższym terminie. Pośrednim długofalowym efektem przepisów zwiększających ochronę wybranej grupy klientów może być zaburzenie rozwoju świadomości finansowej społeczeństwa, co utrudni samodzielne, odpowiedzialne zarządzanie finansami osobistymi, ale – co istotniejsze - także zwiększenie oczekiwań na rozszerzenie tej ochrony, zakłócającej procesy wolnorynkowe. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że regulacja nie spełnia postulatu sprawiedliwej i efektywnej, jej łączne konsekwencje mogą być niebezpieczne nie tylko dla banków i ich właścicieli, ale także dla klientów, a łącznie - dla całej polskiej gospodarki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Amron-SARFiN, 2021, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, 4/2001.
Google Scholar

Amron-SARFiN, 2022, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, 1/2022.
Google Scholar

Citi Handlowy, 2022, CitiWeekly, 16.05.2022, www.citibank.pl/poland/homepage/polish/files2/weekly220516.pdf
Google Scholar

Czechowska D., Stawska J., Witczak R., 2021, Bezpieczeńswo i stabilność systemu finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Google Scholar

EBA, 2022, Risk Dashboard. Data as of Q4 2022.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.fopow.2022.02.017

EBI, 2022, CESEE Bank Lending Survey – Spring 2022.
Google Scholar

Freixas X., Rochet J.-Ch., 2007, Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa.
Google Scholar

Gaganis C., Galariotis E., Pasiouras F., Staikouras C., 2020, Bank profit efficiency and financial consumer protection policies, “Journal of Business Research”, vol. 118.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.033

Klapper L., Zaidi R., 2005, A Survey of Government Regulation and Intervention in Financial Markets, Prepared for the World Development Report 2005: Improving the Investment Climate for Growth and Poverty Reduction, Report No. 31439, World Bank.
Google Scholar

KNF, 2014, Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
Google Scholar

Long M., Vittas D., 1991, Financial regulation. Changing the rules of the game, World Bank Policy Research Working Paper WPS0803.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1596/0-8213-2123-4

Marcinkowska M., 2013, Regulation and self-regulation in banking: in search of optimum, “Bank i Kredyt”, vol. 44(2).
Google Scholar

Marcinkowska M., 2020, Kapitał relacyjny banków a kryzys pandemiczny. Działania polskich banków względem interesariuszy w obliczu Covid-19, Wydawnictwo SIZ, Łódź.
Google Scholar

Marcinkowska M., Wdowiński P. (red.), 2016, Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Google Scholar

Matthews K., Thompson J., 2007, Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Minds&Roses, 2022, Społeczna ocena wakacji kredytowych, https://zbp.pl/getmedia/3a795a82-b6b7-4624-952c-dda3c7ec8af5/Wakacje-kredytowe_M-R
Google Scholar

NBP 2022a, Raport o stabilności systemu finansowego, Czerwiec 2022, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062022.pdf?v=2
Google Scholar

NBP 2022b, Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, II kwartał 2022, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2022_2.pdf
Google Scholar

Santos J.A.C., 2001, Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory, “Financial Markets, Institutions & Instruments”, vol. 10(2).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0416.00042

Szczepańska O., 2008, Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-poznawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Google Scholar

Szpringer W., 2001, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca?, Twigger, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, tj. Dz. U. 2022, poz. 793, ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, tj. Dz. U. 2020, poz. 1027, ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 09.10.2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, tj. Dz.U. 2022 poz. 298
Google Scholar

ZBP, 2022, Monitor bankowy. Maj 2022.
Google Scholar

Zieliński M., 2022, Zapłacą banki, czyli kto, 9.05.2022, www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36258251-marcin-zielinski-zaplaca-banki-czyli-kto
Google Scholar

[www1] http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2269_u.htm [dostęp 20.06.2022].
Google Scholar

[www2] https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3293774,koszt-wakacji-kredytowych-to-ok--20-mld-zl--calosc-prawdopodobnie-do-rozpoznania-przez-banki-w-%E2%80%9922-%E2%80%93-knf [dostęp 2.06.2022].
Google Scholar

[www3] https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3297693,wakacje-kredytowe-to-istotne-obciazenie-dla-bankow--majace-wplyw-na-przyszle-mozliwosci-ich-rozwoju%E2%80%93-jastrzebski--knf [dostęp 8.06.2022].
Google Scholar

[www4] https://businessinsider.com.pl/finanse/wakacje-kredytowe-powinny-byc-dla-najbardziej-potrzebujacych-wiceszef-knf-tlumaczy/jlbnlkv [dostęp 8.06.2022].
Google Scholar

[www5] https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8465362,pawel-borys-dotacje-z-ue-rynek-kapitalowy-dostep-do-finansowania.html [dostęp 21.06.2022].
Google Scholar

[www6] https://heritagere.pl/analizy/przez-rzadowy-pakiet-o-kredyt-moze-byc-trudniej/158 [dostęp 21.06.2022].
Google Scholar

[www7] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346354/12785249/12785251/dokument554689.pdf [dostęp 15.06.2022].
Google Scholar

[www8] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346354/12785255/12785257/dokument554698.pdf
Google Scholar

[dostęp 15.06.2022].
Google Scholar

[www9] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346354/12785255/12785258/dokument560755.pdf [dostęp 15.06.2022].
Google Scholar

[www10] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346354/12785261/12785264/dokument560751.pdf [dostęp 15.06.2022].
Google Scholar

[www11] https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/E28E3FB5B4FE2331C1258845005E0A2A/%24File/2269.pdf [dostęp 2.06.2022].
Google Scholar

[www12] https://sdw.ecb.europa.eu [dostęp 19.06.2022].
Google Scholar

[www13] https://stat.gov.pl/wykres/1.html [dostęp 19.06.2022].
Google Scholar

[www14] https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/wakacje-kredytowe-coraz-blizej-czy-beda-mialy-negatywny-wplyw-na-zdolnosc-kredytowa-biuro-informacji-kredytowej-wyjasnia-5754345 [dostęp 18.06.2022].
Google Scholar

[www15] https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/wakacje-kredytowe-kredyty-hipoteczne-przez-rzadowy-pakiet-o-kredyt-moze-byc-trudniej-hre-investments-5758756 [dostęp 22.06.2022].
Google Scholar

[www16] https://zbp.pl/getmedia/4c72f170-1b72-4b46-bdf1-75391cb7eb63/Informacja-prasowa-komentarz-do-projektu-ustwy [dostęp 10.06.2022].
Google Scholar

[www17] www.efcongress.com/zrk/debata-zrk-potrzeby-kapitalowe-i-atrakcyjnosc-inwestycyjna-bankow/ [dostęp 23.06.2022].
Google Scholar

[www18] www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/2022_04_Dane_statystyczne_PL_78603.xlsx [dostęp 15.06.2022].
Google Scholar

[www19] www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/2022_04_Sektor_bankowy_PL_78604.pdf [dostęp 15.06.2022].
Google Scholar

[www20] www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm [dostęp 19.06.2022].
Google Scholar

[www21] www.pb.pl/zbp-koszt-hipotecznych-wakacji-kredytowych-moze-siegnac-279-mld-zl-1151625 [dostęp 28.05.2022].
Google Scholar

[www22] www.rp.pl/polityka/art36539721-zawieszenie-rat-dla-wybranych [dostęp 21.06.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Marcinkowska, M. (2022). „Wakacje kredytowe” – analiza potencjalnych skutków regulacji dla kluczowych interesariuszy. Finanse I Prawo Finansowe, 2(34), 125–159. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.03

Numer

Dział

Artykuł