Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 37
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 100
Liczba otrzymanych recenzji – 99
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 68%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 9 miesięcy

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 44
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 102
Liczba otrzymanych recenzji – 96
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 66%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 8 miesięcy