„Rodzinna Atmosfera” i „Uprzejma Obsługa”. W stronę substantywnej teorii obsługi ruchu turystycznego – komunikat z badań

Autor

  • Marek Gorzko Uniwersytet Szczeciński, Polska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.02

Słowa kluczowe:

teoria ugruntowana, turystyka, Obcy, strategie kontroli społecznej

Abstrakt

W artykule, który ma charakter komunikatu z badań, poświęconych interakcjom pomiędzy turystami a personelem podmiotów zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, zaprezentowano jeden z ważnych aspektów pola przedmiotowego: konsekwencje obecności “Obcego” w przestrzeni udostępnionej.

Za pomocą procedur strategii teorii ugruntowanej wyróżniono dwie wiązki strategii modelowania pola interakcji z “obcymi”. “Uprzejma Obsługa” polega na takim zaaranżowaniu tego pola, które pozwala utrzymać równowagę pomiędzy kontrolą i otwartością na “obcego” poprzez utrzymanie go w swego rodzaju dystansie. “Rodzinna Atmosfera” z kolei polega na kontroli “obcych” poprzez włączenie tych, którzy przejdą specyficzny proces selekcji, w sieć więzi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marek Gorzko - Uniwersytet Szczeciński, Polska

Marek Gorzko (dr) kierownik Pracowni Badań Terenowych Instytutu Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego główne obszary zainteresowań badawczych to: socjologia jakościowa, problemy metodologiczne badań jakościowych, teoria ugruntowana, metoda biograficzna.

Bibliografia

Dey, Ian (1999) Grounding Grounded Theory: Guidelines for ualitative Inquiry. London: Academic Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/B978-012214640-4/50011-5

Glaser, Barney (1978) Theoretical Sensitivity: Advances in the ethodology of Grounded Theory. Mill Valley: The Sociology Press.
Google Scholar

Glaser, Barney (1992) Emergence vs Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis. Mill Valley: The Sociology Press.
Google Scholar

Glaser, Barney i Anselm Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Adline.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014

Konecki, Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych: Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Strauss, Anselm (1987) Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511557842

Strauss, Anselm i Juliet Corbin (1998) Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thusand Oaks: Sage.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2005-12-30

Jak cytować

Gorzko, M. (2005). „Rodzinna Atmosfera” i „Uprzejma Obsługa”. W stronę substantywnej teorii obsługi ruchu turystycznego – komunikat z badań. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1(1), 4–19. https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.02

Numer

Dział

Artykuł