Wpisy okolicznościowe z okazji dnia osób z niepełnosprawnościami na stronach administracji samorządowej – analiza ramowania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.03

Słowa kluczowe:

analiza ramowania, studia o niepełnosprawności, administracja samorządowa

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy materiałów zamieszczanych z okazji dnia osób niepełnosprawnych (3 grudnia) na stronach internetowych prowadzonych przez gminy, powiaty i województwa. Celem było wskazanie głównych schematów postrzegania niepełnosprawności, rozumianej w kategoriach problemu społecznego, przez administrację publiczną (samorządową).

Na podstawie analizy ramowania (ang. framing analysis) zostały zidentyfikowane ramy: charytatywna, medyczna i społeczna – korespondujące ze znanymi z literatury przedmiotu modelami niepełnosprawności. Zastosowana perspektywa objęła również rezonans ram – w tym ich wiarygodność, a także potencjał oddziaływania na odbiorców.

W artykule podjęta została również refleksja związana ze wzajemną relacją badacza i metody, wskazująca na trudności związane z interpretacją materiałów za pomocą analizy ramowania.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Zbigniew Głąb - Uniwersytet Łódzki

Dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania z zakresu disability studies. Zajmuje się w szczególności takimi zagadnieniami, jak koncepcja niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami, ruchy społeczne osób z niepełnosprawnościami, socjologiczne determinanty polityki społecznej wobec niepełnosprawności.

Bibliografia

Barnes Colin, Mercer Geof (2008) Niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Google Scholar

Carling-Jenkins Rachel (2016) Disability and Social Movements. Learning from Australian Experiences. London, New York, NY: Routledge https://doi.org/10.4324/9781315577364
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315577364

Chong Dennis, Druckman James N. (2007) Framing Theory. „Annual Review of Political Science”, vol. 10, s. 103–126 https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054

Cuesta-Claros Andrea, Malekpour Shirin, Raven Rob, Kestin Tahl (2021) Understanding the roles of universities for sustainable development transformations: A framing analysis of university models. „Sustainable Development”, vol. 30(3), s. 525–538 https://doi.org/10.1002/sd.2247
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/sd.2247

Czyżewski Marek (2010) Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje?” [w:] Erving Goffman, Analiza ramowa. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. VII–XLVII.
Google Scholar

Dan Viorela (2018) Integrative Framing Analysis. Framing Health through Words and Visuals. London, New York, NY: Routledge https://doi.org/10.4324/9781315171456
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315171456

Degener Theresia (2016) Disability in a Human Rights Context. „Laws”, vol. 5(3), 35 https://doi.org/10.3390/laws5030035
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/laws5030035

El Damanhoury Kareem, Garud-Paktar Nisha (2021) Soft Power Journalism: A Visual Framing Analysis of COVID-19 on Xinhua and VOA’s Instagram Pages. „Digital Journalism”, s. 1–23 https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1957969
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1957969

El-Nawawy Mohammed, Elmasry Mohamad Hamas (2017) Valuing Victims: A Comparative Framing Analysis of The Washington Post’s Coverage of Violent Attacks Against Muslims and Non-Muslims. „International Journal of Communication”, vol. 11, s. 1795–1815.
Google Scholar

Entman Robert M. (1993) Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. „Journal of Communication”, vol. 43(4), s. 51–58 https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Entman Robert M. (2007) Framing Bias: Media in the Distribution of Power. „Journal of Communication”, vol. 57(1), s. 163–173 https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x

Franczak Karol (2014) Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? „Przegląd Socjologiczny”, t. 63(3), s. 135–156.
Google Scholar

Franczak Karol (2017) Analiza ramowania [w:] Marek Czyżewski, Michał Otrocki, Tomasz Piekot, Jerzy Stachowiak, red., Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, s. 145–173.
Google Scholar

Frysztacki Krzysztof (2009) Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Goodley Dan (2017) Disability studies. An interdisciplinary introduction. London: Sage.
Google Scholar

Hong Seong Choul (2013) Scare sells? A framing analysis of news coverage of recalled Chinese products. „Asian Journal of Communication”, vol. 23(1), s. 86–101 https://doi.org/10.1080/01292986.2012.717090
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01292986.2012.717090

Jakubas Agata (2018) Rzecznictwo własnych praw (self-adwokatura) w obszarze edukacji dorastających osób z niepełnosprawnością intelektualną – perspektywa naukowa i praktyczna. „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, nr III(28), s. 74–96.
Google Scholar

Ketelaars Pauline, Walgrave Stefaan, Wouters Ruud (2014) Degrees of frame alignment: Comparing organisers’ and participants’ frames in 29 demonstrations in three countries. „International Sociology”, vol. 29(6), s. 504–524 https://doi.org/10.1177/0268580914548286
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0268580914548286

Kijak Remigiusz (2016) Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169).
Google Scholar

Kubicki Paweł (2017) Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
Google Scholar

Kuypers Jim A. (2009) Framing Analysis [w:] Jim A. Kuypers, red., Rhetorical Criticism. Lanham, MD, Boulder, CO, New York, NY, Toronto, Plymouth: Lexington Books, s. 181–203.
Google Scholar

Mikołajczyk-Lerman Grażyna (2013) Między wykluczeniem a integracją – realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Analiza socjologiczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego https://doi.org/10.18778/7525-927-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-927-8

Miś Lucjan (2019) Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Nowak Stefan (2011) Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Odebiyi Matthew, Sunal Cynthia S. (2020) A global perspective? Framing analysis of U.S. textbooks’ discussion of Nigeria. „The Journal of Social Studies Research”, vol. 44, s. 239–248 https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.01.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.01.002

Pacholski Maksymilian, Słaboń Andrzej (2010) Słownik pojęć socjologicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Google Scholar

Pamuła Natalia, Szarota Magdalena, Usiekniewicz Marta (2018) „Nic o nas bez nas”. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, t. 10(1), s. 4–12 https://doi.org/10.24917/20837275.10.1.1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.10.1.1

Rinaldi Chiara, Schalkwyk May Ci, Egan Matt, Petticrew Mark (2021) A Framing Analysis of Consultation Submissions on the WHO Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol: Values and Interests. „International Journal of Health Policy and Management”, vol. 11(8), s. 1550–1561 https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.68
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.68

Robey Kenneth L., Beckley Linda, Kirschner Matthew (2006) Implicit Infantilizing Attitudes About Disability. „Journal of Developmental and Physical Disabilities”, vol. 18(4), s. 441–453 https://doi.org/10.1007/s10882-006-9027-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10882-006-9027-3

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328).
Google Scholar

Safta-Zecheria Leyla (2018) The infantilization of intellectual disability and political inclusion: a pedagogical approach. „Revista de Științe ale Educației”, vol. XIX, nr 2(38), s. 104–112 https://doi.org/10.35923/JES.2018.2.08
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35923/JES.2018.2.08

Sesen Elif, Dogan Seyhmus, Siker Perihan (2019) News Framing Analysis of the Health Crisis of 2017 in Turkey. „The Journal of Social Sciences Research”, vol. 5(2), s. 308–316 https://doi.org/10.32861/jssr.52.308.316
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32861/jssr.52.308.316

Shakespeare Tom (2018) Disability. The Basics. London, New York, NY: Routledge https://doi.org/10.4324/9781315624839
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315624839

Snow David A., Rochford Burke E. Jr., Worden Steven K., Benford Robert D. (1986) Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. „American Sociological Review”, vol. 51(4), s. 464–481 https://doi.org/10.2307/2095581
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2095581

Sovianti Rina (2019) Framing Analysis: Release of Siti Aisyah by Malaysian courts in online media. Series „Advances in Social Science, Education and Humanities Research”, vol. 343, Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019), s. 71–74 https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.15
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.15

Stevenson Jennifer L., Harp Bev, Gernsbacher Morton Ann (2011) Infantilizing Autism. „Disability Studies Quarterly”, vol. 31(3) https://doi.org/10.18061/dsq.v31i3.1675
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18061/dsq.v31i3.1675

Stiker Henri-Jacques (1999) A history of disability. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.
Google Scholar

Sztumski Janusz (2010) Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
Google Scholar

Wardekker Arjan, Lorenz Susanne (2019) The visual framing of climate change impacts and adaptation in the IPCC assessment reports. „Climatic Change”, vol. 156, s. 273–292 https://doi.org/10.1007/s10584-019-02522-6
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10584-019-02522-6

Wibhisono I Gusti Lanang Agung Kharisma (2020) Framing Analysis of the Kompas’ COVID-19 Coverage: January 2020 Edition. „Journal ASPIKOM”, vol. 5(2), s. 219–231 https://doi.org/10.24329/aspikom.v5i2.717
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24329/aspikom.v5i2.717

Winkler Carol, El-Damanhoury Kareem, Saleh Zainab, Hendry John, El-Karhili Nagham (2021) Intersections of ISIS media leader loss and media campaign strategy: A visual framing analysis. „Media, War & Conflict”, vol. 14(4), s. 401–418 https://doi.org/10.1177/1750635219889370
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1750635219889370

Zdrodowska Magdalena (2018) Technologia jako narzędzie społecznej dystynkcji. Nieoczywiste relacje techniki i niepełnosprawności. „Kultura Współczesna”, t. 3(102), s. 13–26 https://doi.org/10.26112/kw.2018.102.02
Google Scholar

M1 – http://www.dabrowatar.pl/3-grudnia-miedzynarodowym-dniem-osob-niepelnosprawnych/ [dostęp: 10.12.2021]; https://urzad.sulkowice.pl/index.php/117-aktualnosci/1107-zyczenia-z-okazji-dnia-osob-niepelnosprawnych [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M2 – https://www.dzierzoniow.pl/pl/news/z-niepe-nosprawno-ci-na-ty-poznaj-zrozum-pozb-d-si-obaw [dostęp: 10.12.2021]; https://miastoszczytno.pl/15732,Zyczenia-z-okazji-Miedzynarodowego-Dnia-Osob-Niepelnosprawnych.html [dostęp: 10.12.2021]; https://brzeszcze.pl/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych,11075 [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M3 – https://www.powiat-slupca.pl/index.php/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych/ [dostęp: 10.12.2021]; https://umostrow.pl/aktualnosci/straz-miejska-na-miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych.html [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M4 – https://www.powiatlobeski.pl/aktualnosci/3-grudnia-miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych.html [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M5 – https://www.powiatwodzislawski.pl/w-sobote-obchodzimy-miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych.html [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M6 – https://www.pruszkow.pl/mieszkancy/niepelnosprawni/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych/ [dostęp: 10.12.2021]; https://www.krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/255250,60,komunikat,zyczenia_z_okazji_miedzynarodowego_dnia_osob_niepelnosprawnych.html [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M7 – https://www.wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/wiadomosci/inne/miedzynarodowy-dzien-osob-z-niepelnosprawnosciami--0312.html [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M8 – http://www.kety.pl/Dzis-Miedzynarodowy-Dzien-Osob-Niepelnosprawnych-11938.html [dostęp: 10.12.2021]; http://www.wejherowo.pl/mobile/beta1/web/index.php/artykuly/wystawa-z-okazji-dnia-osob-niepelnosprawnych-a6935.html [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M9 – https://www.pruszkow.pl/mieszkancy/aktualnosci-mieszkaniec/3-grudnia-obchodzimy-swiatowy-dzien-osob-niepelnosprawnych/ [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M10 – https://www.wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/wiadomosci/inne/3-grudnia--dzien-osob-z-niepelnosprawnosciami.html [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M11 – https://www.powiatwodzislawski.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami-sa-wsrod-nas-dzis-jest-ich-swieto.html [dostęp: 10.12.2021]; https://www.koszalin.pl/pl/news/3-grudnia-miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych [dostęp: 10.12.2021]; https://www.gryfice.eu/aktualnosci/dla-mieszkanca/b0cafbeeba99ce8ea02b991dee9d9e6d.html [dostęp: 10.12.2021]; https://www.kolo.pl/wiadomosc/9406/3-grudnia-obchodzimy-midzynarodowy-dzie-osb-niepenosprawnych [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

M12 – https://www.opocznopowiat.pl/aktualnosc-2813-miedzynarodowy_dzien_osob.html [dostęp: 10.12.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-11-30

Jak cytować

Głąb, Z. (2022). Wpisy okolicznościowe z okazji dnia osób z niepełnosprawnościami na stronach administracji samorządowej – analiza ramowania. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(4), 60–85. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.03

Numer

Dział

Artykuł