Recenzja książki Agnieszka Wołowicz (2021) "Paradygmat zignorowany. Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną". Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.08

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Milena Trojanowska - University of Łódź

Socjolożka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniami w obszarze disability studies. Działaczka organizacji pozarządowych, zaangażowana w projekty społeczne. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i współzałożycielka nieformalnej grupy badawczej Młodzi Badacze Niepełnosprawności.

 

Bibliografia

Gabb Jacqui (2008) Researching Intimacy in Families. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/9780230227668

Gąciarz Barbara (2014) Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej. „Studia Socjologiczne”, nr 2(213), s. 15–42.
Google Scholar

Kijak Remigiusz (2016) Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Król Agnieszka (2018) Niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna. Zarys wybranych zagadnień dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami. „Studia de Cultura”, vol. 10(1), s. 84–99.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.10.1.7

Marcinkowska Barbara, Wołowicz Agnieszka (2010) Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowania indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Google Scholar

Myśliwczyk Iwona (2022) Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną – retrospekcja doświadczeń biograficznych. „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, nr 1(49), s. 1–13.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.34766/fetr.v49i1.1028

Pietrowiak Kamil (2019) Świat po omacku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Rzeźnicka-Krupa Jolanta (2019) Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało. Tożsamość. Performatywność. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Shakespeare Tom (2005) Review Article: Disability Studies Today and Tomorrow. „Sociology of Health and Illness”, vol. 27(1), s. 138–148.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2005.00435.x

Shakespeare Tom (2010) The Social Model of Disability. New York, NY: Routledge.
Google Scholar

Wołowicz Agnieszka (2021) Paradygmat zignorowany. Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550808

Wołowicz-Ruszkowska Agnieszka (2013) Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Google Scholar

Zasępa Ewa, Wołowicz Agnieszka (2010) Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-31

Jak cytować

Trojanowska, M. (2022). Recenzja książki Agnieszka Wołowicz (2021) "Paradygmat zignorowany. Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną". Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(3), 138–145. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.08