Od redaktorki: W kręgu badań jakościowych – perspektywa młodych badaczy na przykładzie wybranych problemów, zagadnień i obszarów badawczych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.01

Słowa kluczowe:

młodzi badacze, obszary zainteresowań, perspektywa jakościowa

Abstrakt

Artykuł stanowi wprowadzenie do tomu poświęconego zainteresowaniom młodych badaczy socjologii. W pierwszej części tekstu podjęta została próba zdefiniowania, kim są „młodzi badacze”. Następnie przedstawione zostały tematy podejmowane w badaniach przez przedstawicieli tej grupy. Zawarte w numerze artykuły poświęcone są zagadnieniom z obszaru badań nad niepełnosprawnością w ujęciu kulturowym i społecznym, refleksji metodologicznej nad zmianą technik badawczych w odpowiedzi na sytuację pandemii COVID-19, politykom narkotykowym, nietypowym nazwiskom. Klamrą łączącą wszystkie teksty jest perspektywa jakościowa reprezentowana przez młodych badaczy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Milena Trojanowska - University of Łódź

Socjolożka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniami w obszarze disability studies. Działaczka organizacji pozarządowych, zaangażowana w projekty społeczne, m.in. na rzecz szerzenia wiedzy o dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i współzałożycielka nieformalnej grupy badawczej Młodzi Badacze Niepełnosprawności.

Bibliografia

Bauman Zygmunt (2006) Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2017) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Konecki Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mikołajczyk-Lerman Grażyna, Sztobryn-Giercuszkiewicz Joanna (2022) Wprowadzenie. O świecie VUCA, pandemii i intersekcjonalności z niepełnosprawnością [w:] Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, red., Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 7–14 https://doi.org/10.18778/8142-851-4.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8142-851-4.01

Ochocka Jagoda, Trojanowska Milena (2021) Wpływ sytuacji kryzysowej na wizerunek osób z niepełnosprawnościami – na przykładzie pandemii COVID-19 [w:] Ilona Świątek-Barylska, red., Jednostka i jej otoczenie w obliczu pandemii COVID-19 – ujęcie interdyscyplinarne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 105–122.
Google Scholar

Wołowicz Agnieszka (2021) Paradygmat zignorowany. Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego https://doi.org/10.31338/uw.9788323550808
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550808

Pobrania

Opublikowane

2022-08-31

Jak cytować

Trojanowska, M. (2022). Od redaktorki: W kręgu badań jakościowych – perspektywa młodych badaczy na przykładzie wybranych problemów, zagadnień i obszarów badawczych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(3), 6–9. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.01