Recenzja książki: Teresa Zbyrad (2022), Z pamiętnika seniora. Wspomnienia mieszkańców domów pomocy społecznej. Studium przypadku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.2.10

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Anna Witkowska-Paleń - Uniwersytet Rzeszowski

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pełnione funkcje: zastępca dyrektora w Instytucie Nauk Socjologicznych ds. organizacyjnych, kierownik kierunku socjologia. Zainteresowania naukowe: socjologia problemów społecznych, dewiacje i patologie społeczne, socjologia starości, funkcjonowanie instytucji integracji i aktywizacji seniorów.

Bibliografia

Chabior Agata, Fabiś Artur, Wawrzyniak Joanna K. (2014), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Google Scholar

Filipkowski Piotr, Życzyńska-Ciołek Danuta (2019), From a Case to a Case Study – And Back, or on the Search for Everyman in Biographical Research, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XV, nr 2, s. 40–57.
Google Scholar

Hyett Nerida, Kenny Amanda, Dickson-Swift Virginia (2014), Methodology or method? A critical review of qualitative case study reports, „International Journal Qualitative Studies on Health and Well-being”, vol. 9(1), pp. 1–12.
Google Scholar

Łukianow Małgorzata, Orchowska Justyna (2023), Czym jest dobry pamiętnik, czyli wyzwania etyczne i metodologiczne w projekcie „Pamiętniki pandemii”, „Studia Socjologiczne”, nr 3(250), s. 59–80.
Google Scholar

Mielcarek Paweł (2014), Metoda case study w rozwoju teorii naukowych, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1(161), s. 105–117.
Google Scholar

Stake Robert E. (2003), Case studies, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Strategies of qualitative inquiry, London: Sage Publications, pp. 134–164.
Google Scholar

Szatur-Jaworska Barbara (2001), Analiza pamiętników jako metoda badawcza w nauce o polityce społecznej, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 3, s. 83–94.
Google Scholar

Takahashi Adriana R.W., Araujo Luis (2020), Case study research: opening up research opportunities, „RAUSP Management Journal”, vol. 55(1), pp. 100–111.
Google Scholar

Zbyrad Teresa (2004), Domy Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
Google Scholar

Zbyrad Teresa (2010), Dom Pomocy Społecznej. Funkcje założone i realizowane na podstawie badań DPS w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Google Scholar

Zbyrad Teresa (2014), Od instytucji totalnej ku demokratycznej? Domy Pomocy Społecznej w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-05-31 — zaktualizowane 2024-07-10

Wersje

Jak cytować

Witkowska-Paleń, A. (2024). Recenzja książki: Teresa Zbyrad (2022), Z pamiętnika seniora. Wspomnienia mieszkańców domów pomocy społecznej. Studium przypadku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Przegląd Socjologii Jakościowej, 20(2), 220–227. https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.2.10 (Original work published 31 maj 2024)

Numer

Dział

Numer regularny