Kilka uwag do biografii i działalności publicystycznej Marii Ilnickiej

Autor

  • Dorota Samborska-Kukuć Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.48.24

Słowa kluczowe:

Maria Ilnicka, Manifest 22 stycznia 1863 roku, „Bluszcz”, Apolonia Plewińska

Abstrakt

Biogramy Marii Ilnickiej, znanej przede wszystkim jako redaktorka „Bluszczu”, mają wiele usterek i niedookreśleń wynikających z zaniedbań kwerend archiwalnych, jak również pobieżnego zaledwie dotknięcia poszczególnych zagadnień. Niedostatecznie zbadana też została atrybucja manifestu powstańczego z 1863 r. –przypisanie autorstwa Ilnickiej. Dopowiedzeń wymaga także formuła propagowania konserwatywnego światopoglądu publicystki, stroniącej od ruchów emancypacyjnych, a projektującej kobietom bardzo wąskie pole aktywności, przez co „Bluszcz” był – wbrew powszechnym sądom – pismem niefeministycznym. Artykuł podejmuje te kwestie, pewne rozstrzygając, inne zaś sygnalizując.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Dorota Samborska-Kukuć - Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab., pracuje w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ, jej domeną jest historia literatury i genealogia, jest autorką ponad 100 publikacji głównie dotyczących wieku XIX.

Bibliografia

USC Warszawa/cyrkuł III, [w:] Archiwum Państwowe w Warszawie (APW], sygn. 185, nr aktu 45 z roku 1823.
Google Scholar

USC Warszawa/cyrkuł VII, [w:] APW, sygn. 189, nr aktu 527 z roku 1824.
Google Scholar

USC Warszawa/cyrkuł VII, [w:] APW, sygn. 189, nr aktu 712 z roku 1825.
Google Scholar

USC Warszawa/parafia św. Andrzeja, [w:] APW, sygn. 159, akt nr 518 z roku 1849.
Google Scholar

USC Warszawa/parafia św. Jana Chrzciciela, [w:] APW, sygn. 161, akt nr 576 z roku 1827.
Google Scholar

USC Warszawa/parafia św. Krzyża, [w:] APW, sygn. 158, akt nr 482 z roku 1828.
Google Scholar

USC Warszawa/parafia Nawiedzenia NMP, [w:] APW, sygn. 160, nr aktu 98 z roku 1827.
Google Scholar

USC Warszawa/parafia Wszystkich Świętych, [w:] APW, sygn. 1219, akt nr 688 z roku 1897.
Google Scholar

USC Warszawa/parafia Wszystkich Świętych, [w:] APW, sygn. 1219, nr aktu 696 z roku 1881.
Google Scholar

Bruchnalska M., Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym, Miejsce Piastowe 1933.
Google Scholar

Dubiecki M., Wspomnienia Matki i Córki z powstania 1863 roku, Emilii Heurichowej i Teodory z Heurichów Kiślańskiej [rec.], „Kwartalnik Historyczny” 1919, t. 33, s.130–136.
Google Scholar

Dutka W., Kobiety w powstaniu styczniowym w świetle historiografii powstańczej 1863‒1918, „Studia Gdańskie” 2014, s. 265–276.
Google Scholar

Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820–1918, Warszawa 1999.
Google Scholar

Gawin M., Przeciw emancypacji kobiet, „Teksty Drugie” 2011, nr 4, s. 235–252.
Google Scholar

Gliński K., Maria Ilnicka, „Bluszcz” 1897, nr 36, s. 282.
Google Scholar

Górski K., Stanisław Krzemiński. Człowiek i pisarz, Warszawa 1985.
Google Scholar

Hulewiczowa M., Ilnicka Maria, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 155–156.
Google Scholar

Ilnicka M., Apolonia Plewińska, „Bluszcz” 1873, nr 3, s. 17–18.
Google Scholar

Jankowski E., Z różnych sfer. Studia i portrety, Warszawa 1994.
Google Scholar

Kalinowska-Witek B., Maria Ilnicka – wychowawczyni rodziców, „Rocznik Lubelski” 2010, t. 29, s. 269–279.
Google Scholar

Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994.
Google Scholar

Kobieta w poezji polskiej. Głosy poetów o kobiecie, Warszawa 1907.
Google Scholar

Kobiety i mężczyźni z kolorowych czasopism, red. A. Łysak, E. Zierkiewicz, Wrocław 2010.
Google Scholar

Kowalczyk I., Matki Polki, Chłopcy i Cyborgi… Sztuka i feminizm w Polsce, Poznań 2010.
Google Scholar

Kraushar A., Wtorki Marii Ilnickiej, [w:] A. Kraushar, Polki twórcze czasów nowszych, Warszawa 1929.
Google Scholar

Kultura spod znaku gender, red. K. Kujawińska-Courtney, M. Sosnowska, Łódź 2013.
Google Scholar

Massalski A., Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833–1862. Słownik biograficzny, Warszawa 2007.
Google Scholar

Paja A., 1884. Rok z biografii lekturowej czytelniczek „Bluszczu”, „Świtu” oraz „Tygodnika Mód i Powieści”, „Bibliotekarz Podlaski” 2014, R. 15, nr 1, s. 11–27.
Google Scholar

Pamiętnik Jana Maykowskiego, Lwów 1909.
Google Scholar

Pług A. [A. Pietkiewicz], Maria Ilnicka, „Biblioteka Warszawska” 1897, t. 4, z. 1, s. 117.
Google Scholar

Polska w pieśni 1863 r., zebr. i ułoż. S. Lam, A. Brzeg-Piskozub, Lwów 1913.
Google Scholar

Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863–1864 , red. T. Kulak i in., Wrocław 2013.
Google Scholar

Szczęsna [J. z Bąkowskich Cybulska], Wspomnienie, „Bluszcz” 1897, nr 36, s. 283.
Google Scholar

U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki, biografistyka, historia, red. R. Skrzyniarz i in., Lublin 2012.
Google Scholar

Walczewska S., Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 1999.
Google Scholar

Witczak D., Stefania Podhorska-Okołów – ostatnia redaktorka „Bluszczu”, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia II” 2003, s. 213–224.
Google Scholar

Zaleski A., Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez baronową XYZ, Warszawa 1971.
Google Scholar

Załęczny J., Powstanie Styczniowe „wojną kobiecą”, „Niepodległość i Pamięć” 2013, nr 1–2(41–42), s. 87–98.
Google Scholar

Znani i nieznani Ziemi Radomskiej, t. 2, red. Cz. Zwolski, Radom 1988.
Google Scholar

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki, red. J. Kita i in., Łódź–Olsztyn 2014.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-01-07

Jak cytować

Samborska-Kukuć, D. (2019). Kilka uwag do biografii i działalności publicystycznej Marii Ilnickiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 48(2), 375–388. https://doi.org/10.18778/1505-9057.48.24

Inne teksty tego samego autora