Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta

BazHum

CEEOL

Biblioteka Nauki

DOAJ

EBSCO

ERIH PLUS

JournalTOCs

MIAR

Slavic Humanities Index

Sherpa Romeo

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.