Zespół redakcyjny

Kolegium redakcyjne

Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki, Polska, redaktor naczelny)
- dr hab, prof. UŁ w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI w. Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z cenzurą PRL i wpływem systemowej kontroli publikacji na życie literackie, a także liryką dwudziestowieczną i najnowszą, zwłaszcza pod kątem jej związków z tradycją. Autorka m.in. książek: Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury (Łódź 2012), Klasyk i metafizyka. O twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza (Kraków 2002) ) oraz kilkudziesięciu artykułów o literaturze XX i XXI wieku. Przewodniczy Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN.
marzena.wozniak@uni.lodz.pl
ORCID
Scopus

 


Monika Worsowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska, zastępca redaktora naczelnego, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa) - dr hab., prof. UŁ; pracuje w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół prasoznawstwa, retoryki, gatunków dziennikarskich, edytorstwa prasowego. W ostatnich latach publikuje głównie artykuły naukowe poświęcone dziennikarstwu poradnikowemu. Autorka monografii O duchu stosowności. Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna (Łódź 2013). 
monika.worsowicz@uni.lodz.pl
ORCID

Anna Artwińska (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy)
ORCID
Scopus

Joanna Bachura-Wojtasik (Uniwersytet Łódzki, Polska, sekretarz ds. numerów dziennikarskich)
joanna.wojtasik@uni.lodz.pl
ORCID
Scopus
 
Andrea de Carlo (Uniwersytet „L’Orientale” w Neapolu, Włochy)
afdecarlo@unior.it
ORCID
Scopus

Marta Dynel (Uniwersytet Łódzki, Polska, redaktor językowy – językoznawstwo angielskie)
marta.dynel@uni.lodz.pl
ORCID
Scopus
 
Paweł Grabarczyk (Universytet w Kopenhadze, Dania)
pawg@itu.dk
ORCID
Scopus

Margreta Grigorowa (Uniwersytet Im. św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria)  
 m.grigorova@uni-vt.bg
ORCID

Martin Hinton (Uniwersytet Łódzki, Polska, native speaker)
martin.hinton@uni.lodz.pl
ORCID
Scopus

Magdalena Renouf (Uniwersytet w Paryżu – Sorbona 4)
magdarenouf@gmail.com
ORCID

Anna Wiśniewska-Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska, redaktor techniczny)
anna.wisniewska-grabarczyk@filologia.uni.lodz.pl
ORCID
Scopus
 
Tomasz Limanowski (Uniwersytet Łódzki, Polska, sekretarz redakcji)
tomasz.limanowski@adm.uni.lodz.pl
 
 
Kontakt:
  • Tomasz Limanowski (sekretarz redakcji) tomasz.limanowski@adm.uni.lodz.pl
  • Marzena Woźniak-Łabieniec (redaktor naczelny) marzena.wozniak@uni.lodz.pl
  • Monika Worsowicz (zastępca redaktora naczelnego, numery dziennikarskie) worsowicz@uni.lodz.pl

Rada naukowa

Prof. John Bates (University of Glasgow, United Kingdom)
john.bates@glasgow.ac.uk
ORCID
Scopus

Prof. Stanley Bill (University of Cambridge, United Kingdom)
sb2054@cam.ac.uk
ORCID
Scopus

Prof. Clare Cavanagh (Northwestern University, USA)
ccavanagh5@northwestern.edu
Scopus

Dr Teresa Dalecka (Vilniaus universitetas, Lithuania)
teresa.dalecka@flf.vu.lt
ORCID

Prof. Aleksander Fiut (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
ORCID
Scopus

Stanley Gontarski (State University of Florida, USA)
sgontarski@fsu.edu
 
Paweł Grabarzyk (IT University of Copenhagen, Denmark)
pawg@itu.dk
 
Prof. Kris Van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)
kris.vanheuckelom@kuleuven.be
ORCID
Scopus 

Prof. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski, Poland)
ORCID

Prof. Maryla Laurent (Université Charles-de-Gaulle, Lille, France)

Prof. Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski, Poland)
jakub.z.lichanski@gmail.com
ORCID
Scopus

Prof. Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Poland)
ORCID

Prof. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki, Poland)
arkadiusz.morawiec@uni.lodz.pl
ORCID

Prof. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam, Netherlands)
a.j.vannieukerken@uva.nl
ORCID
Scopus 

Prof. Maria Wojtak (UMCS w Lublinie, Poland)
maria.wojtak@neostrada.pl
ORCID
Scopus

Prof. Tomasz Wójcik (Uniwersytet Warszawski, Poland)
tomasz.wojcik@uw.edu.pl
ORCID