Recenzenci

Recenzenci w roku 2020

prof. dr hab. Aleksy Awdiejew (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Włodzimierz Adamiak (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. Barbara Bogołębska (Uniwersytet Łódzki)
prof. Andrea de Carlo (Uniwersytet w Neapolu, Włochy)
pro. Andrea Ceccherelli (Uniwersytet w Bolonii, Włochy)
prof. dr hab. Michael Fleischer (Uniwersytet Wrocławski)
dr Paweł Grabarczyk (Uniwersytet w Kopenhadze, Dania)
prof. dr hab. Grażyna Habrajska (Uniwersytet Łódzki)
prof. David Hoinski (Uniwersytet w Virginii Zachodniej, Stany Zjednoczone)
prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (UKW w Bydgoszczy)
prof. Libor Martinek (Uniwersytet śląski w Opawie, Czechy)
prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Zbigniew Nęcki (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland)
prof. dr hab. Marek Ostrowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Dariusz Pachocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
prof. dr hab. Magdalena Renouf (Uniwersytet Sorboński, Francja)