Tom 38 Nr 8 (2016): Literature

					Pokaż  Tom 38 Nr 8 (2016): Literature

Zeszyt specjalny. Zadanie „Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

tł. Jakub Wosik 

Opublikowane: 2016-11-22