„Lubić to, czego nie ma”. Pani Barbara Niechcicowa – studium rozczarowania

Autor

  • Dorota Samborska-Kukuć Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii; Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-1943-6694

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.49.15

Słowa kluczowe:

Maria Dąbrowska, Nights and Days, disillusionment, bovarysme

Abstrakt

The psychological conditions of the protagonist of Noce i dnie as depicted in literary criticism are in line with bovarysme. An instance of this similitude is the state of disillusionment, caused by a clash of imagery and reality, as well as fallacies and facts. Mrs Niechcic’s multifaceted frustration with her love life and with her daily grind varies in intensity. The protagonist’s unhappy love casts an irrational shadow on her (poor substitute of) marriage, while the rural milieu, acting as a barrier from “real life” is juxtaposed with the city. Barbara Niechcic is disappointed in everything, as she cannot strike a viable balance between the world of dreams and the challenges of reality; however, her life path is different from that of Flaubert’s protagonist. After a period of erring and throwing tantrums, she mellows down and appreciates the mechanisms guiding her actions; as the novel comes to an end, she is content to merely carry on with her life. The stages of her existence make for the readers’ selfreflections on the complexity of human nature.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Dorota Samborska-Kukuć - Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii; Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, historyk literatury, kresoznawca, biograf. Zajmuje się dziewiętnastowiecznością, szczególnie zaś zjawiskami i fenomenami pogranicznymi.

Bibliografia

Dąbrowska Maria, Noce i dnie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1996, t. 1–4.
Google Scholar

Drewnowski Tadeusz, Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
Google Scholar

Flaubert Gustaw, Pani Bovary, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
Google Scholar

Głowiński Michał, „Cham”, czyli pani Bovary nad brzegami Niemna, w: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. Józef Bachórz, Michał Głowiński, IBL PAN, Warszawa 1992, s. 129–144.
Google Scholar

Grzymała-Siedlecki Adam, Pani Barbara Niechcicowa, „Kurier Warszawski” 1932, nr 22, s. 4.
Google Scholar

Irzykowski Karol, Pisma rozproszone, t. 3: 1932–1935, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
Google Scholar

Kelch Danuta, Wspomnienia siostrzenicy Marii Dąbrowskiej, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz 2002.
Google Scholar

Korzeniewska Ewa, Maria Dąbrowska, Iskry, Warszawa 1976.
Google Scholar

Libera Zdzisław, Maria Dąbrowska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.
Google Scholar

Maciąg Włodzimierz, Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955.
Google Scholar

Markiewicz Henryk, Noce i dnie na tle polskiej tradycji powieściowej, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej, red. Ewa Korzeniewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963, s. 32–46.
Google Scholar

Mazan Bogdan, Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów, w: Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. Ewa Paczoska, Jolanta Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998, s. 11–27.
Google Scholar

Mazan Bogdan, Literackie transpozycje doświadczenia bowarystowskiego w miłości, w: Sztuka a erotyka, red. Teresa Hrankowska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 1995, s. 35–47.
Google Scholar

Mazur Aneta, Nowelistyczny tryptyk Stefanii Chłędowskiej – zagubione ogniwo polskiego „bowaryzmu”?, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 4, s. 27–44.
Google Scholar

Przepiórka Grzegorz, Bowaryzm. Teoria zjawiska w nowym świetle, „Ogród” 2010, nr 1–2, s. 89–116.
Google Scholar

Więckowska Joanna, Kuśmierczyk Andrzej, Podróż donikąd. O Barbarze z „Nocy i dni”, „Prace Polonistyczne” 2003, s. 203–215.
Google Scholar

Wilhelmi Janusz, Emma to my, „Kultura” 1970, nr 9, s. 3.
Google Scholar

Wyka Kazimierz, Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
Google Scholar

Zawodziński Karol Wiktor, Maria Dąbrowska – historycznoliterackie znaczenie jej twórczości, „Przegląd Współczesny” 1933, t. 44, z. 129, s. 44–60; z. 130, s. 225–240.
Google Scholar

Zaworska Helena, Nam idzie o życie. Dzienne Polaków rozmowy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-04-09

Jak cytować

Samborska-Kukuć, D. (2019). „Lubić to, czego nie ma”. Pani Barbara Niechcicowa – studium rozczarowania. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 49(3), 265–281. https://doi.org/10.18778/1505-9057.49.15

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora