Syndrom Charouska. Tomasza Judyma problemy z tożsamością

Autor

  • Dorota Samborska-Kukuć Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Pozytywizm i Młodej Polski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.33.07

Słowa kluczowe:

Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Gustav Meyrink, , Golem, syndrom DDA

Abstrakt

In literary studies, Judym, the protagonist of Ludzie bezdomni, is usually treated as a social activist fixated on the mission to improve the world. However, such interpretation is not exhaustive because the character’s behaviour, not always rational and sensible, is a result of his beliefs and worldview. His identity problems, which pose the principal difficulty for him and which are the driving force of his actions, are rooted in his inferiority complex, born and developed on the foundation of his dysfunctional upbringing with an alcoholic father and later his aunt, a prostitute. Aversion to his familial heritage makes Judym a profoundly emotionally repressed man, unable to cope with life and emotional relationships. Understanding these difficulties helps readers to see the character’s alienation and motivations, which he would like to be considered as “paying the debt” he owes to the social group from which he came.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ahmed Sara, Performatywność obrzydzenia, przeł. A. Barcz, „Teksty Drugie” 2014, z. 1, s. 169–191.
Google Scholar

Eile Stanisław, Alogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1, s. 3–13.
Google Scholar

Gelbin Cathy S., The Golem returns. From German romantic literature to global Jewish Culture 1808–2008, University of Michigan, 2011.
Google Scholar

Głowiński Michał, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Universitas, Kraków 1997.
Google Scholar

Ihnatowicz Ewa, Bohaterowie współczesnej polskiej prozy współczesnej 1864–1914. Artyści, twórcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.
Google Scholar

Janaszek-Ivaničkova Hanna, Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1971.
Google Scholar

Jonca Magdalena, Enfants terribles: dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005.
Google Scholar

Kristeva Julia, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Google Scholar

Markiewicz Henryk, Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954.
Google Scholar

Menninghaus Winfried, Wstręt – teoria i historia, przeł. G. Sowiński, Universitas, Kraków 2009.
Google Scholar

Meyrink Gustav, Golem, przeł. A. Lange, Skład Główny w Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1919.
Google Scholar

Mitchell Mike, Vivo: The Life of Gustav Meyrink, Dedalus, Cambs 2008.
Google Scholar

Popiel Magdalena, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Universitas, Kraków 2003.
Google Scholar

Tokarska-Bakir Joanna, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, WAB, Warszawa 2008.
Google Scholar

Wegscheider-Cruse Sharon, Nowa szansa, przeł. M. Ślósarska, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2000.
Google Scholar

Woititz Janet K., Dorosłe dzieci alkoholików, przeł. M. Winkler, Wydawnictwo Akuracik, Warszawa 1992.
Google Scholar

Zdanowicz Anna, Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności, Instytut Książki i Czytelnictwa, Warszawa 2005.
Google Scholar

Zieniewicz Andrzej, Dorosłe Dzieci Epoki. Codzienność utajona w prozie lat dziewięćdziesiątych, w: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, Świat Literacki, Izabelin 2002, s. 67–85.
Google Scholar

Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni, oprac. I. Maciejewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-05-29

Jak cytować

Samborska-Kukuć, D. (2017). Syndrom Charouska. Tomasza Judyma problemy z tożsamością. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 33(3), 155–170. https://doi.org/10.18778/1505-9057.33.07

Inne teksty tego samego autora