At Home and Abroad. Julian Tuwim and the Russian Emigration

Autor

  • Piotr Mitzner Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Department of European Modernism, Faculty of Humanities

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.36.08

Słowa kluczowe:

Julian Tuwim, Dymitr Fiłosofow, Leon Gomolicki, Polish-Russian literary connection

Abstrakt

Julian Tuwim was an accomplished translator of Russian poetry. Until recently, hiscontacts with the Russian emigrants in Poland in the interwar period had been scarcely known. The article expands on the topic of the influence of Tuwim’s poetry on the members of the Russian emigration and attempts to describe his role in the life of the Russian diaspora. What is even more interesting, Tuwim maintained his Russian relations also int he communist Poland, helping and supporting those who were forced to hide their past. Members of the Russian emigration (especially a distinguished critic Dymitr Fiłosofow) held Tuwim’s poetry in hight esteem, and they also appreciated him as a gifted translator. The article builds its critical argument on rare texts published in Russian emigration periodicals, archives and the post-war writings of Leon Gomolicki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bart Sołomon, Stichotworienija. 1915–1940, compilation by D. Hessen, L. Fleishman, Vodolej, Moscow 2008.
Google Scholar

Borkowski W., Julian Tuwim, “Russkij Gołos” 1964, issues 7–8.
Google Scholar

Fiłosofow Dymitr, Posiejdon, Promietiej i Julian Tuwim, “Mołwa” 1933, issue 127.
Google Scholar

Fiłosofow Dymitr, Słowo i jazyk, “Mołwa” 1933, issue 12.
Google Scholar

[Fiłosofow Dymitr] DF, Słowo o połku Igoriewie w pieriewodie Juliana Tuwima, “Za Swobodu!” 1927, issue 253.
Google Scholar

Gomolicki Leon, Dzikie muzy, in: Proza, vol. 2, Wydawnictwo Łódzkie, Lodz 1977.
Google Scholar

Gomolickij Lew, Od pozarozumowości, poprzez milczenie…, “Skamander” 1935, issue 57.
Google Scholar

Gomolickij Lew, [Przedpiorunowe elektryczne trawy…], translation by J. Tuwim, “Skamander” 1936, issue 75.
Google Scholar

Gomolickij Lew, “Pticy” Aristofana w pieriediełkie B. Zimmera i J. Tuwima w Polskom tieatrie, “Mołwa” 1933, issue 110.
Google Scholar

Gomolickij Lew, Soczinienija russkogo pierioda, vol. I–III, compilation by L. Biełoszewskaja, P. Mitzner, L. Fleishman, L. Fleishman (ed.), Vodolej, Moscow 2011.
Google Scholar

Mitzner Piotr, Warszawski “Domek w Kołomnie”. Rekonstrukcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego & Towarzystwo “Więź” [series: Biblioteka “Więzi”], Warsaw 2014.
Google Scholar

Nieizdannyje pis’ma D.W. Fiłosofowa, compilation by J.S. Durrant, “Russian Studies. Jeżekwartalnikrusskoj fiłołogii i kul’tury” (Sankt Peterburg) 1999 [vol. III ], issue 1.
Google Scholar

Puszkin Aleksander, Jeździec miedziany. Opowieść petersburska, translation by J. Tuwim, Studium W. Lednickiego, Warsaw [1932].
Google Scholar

Puszkin Aleksander, Lutnia Puszkina. Wiersze i poematy, collection and translation by J. Tuwim, book design A. Wajwód, Wydawnictwo J. Przeworskiego, Warsaw 1937.
Google Scholar

Sowriemiennyje polskije poety. W oczerkach S. Kułakowskogo i w pieriewodach M. Choromanskogo, Petropolis, Berlin 1929.
Google Scholar

Stempowski Jerzy, O pewnej tradycji klasycznej, in: Notatnik niespiesznego przechodnia, compilation and introduction by J. Timoszewicz, D. Szczerba (ed.), Instytut Dokumentacji i Stu­diów nad Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza & Towarzystwo “Więź” [series: Biblioteka “Więzi”], Warsaw 2012, vol. I (first printing: “Kultura” 1954, issue 4).
Google Scholar

Szewczenko Jewgenij, Litieraturnaja Chronika. “Raduna”, “Za Swobodu!” 1923, issue 100.
Google Scholar

Szewczenko Jewgenij, Litieraturnaja Chronika. Sozwuczije, “Za Swobodu!” 1922, issue 321.
Google Scholar

Tuwim Julian, Czterowiersz na warsztacie, in: Pegaz dęba, Czytelnik, Warsaw 1950 (first printing: “Wiadomości Literackie” 1934, issue 47).
Google Scholar

Tuwim Julian, Letter to Alfred Bem, Warsaw 30.05.1933, Alfred Bem Archive, Literárni Archiv Památniku Národniho Písemnictví, Prague.
Google Scholar

Tuwim Julian, Letter to Alfred Bem, Warsaw 20.10.1936, Alfred Bem Archive. Literárni Archiv Památniku Národniho Písemnictví, Praha.
Google Scholar

Tuwim Julian, Listy do przyjaciół-pisarzy, compilation by T. Januszewski, Czytelnik, Warsaw 1979.
Google Scholar

Tuwim Julian, Wezmę ja kontusz…, “Szpilki” 1936, issue 33.
Google Scholar

Opublikowane

2017-05-30

Jak cytować

Mitzner, P. (2017). At Home and Abroad. Julian Tuwim and the Russian Emigration. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 36(6), 111–128. https://doi.org/10.18778/1505-9057.36.08