Tom 36 Nr 6 (2016): Tuwim Forever

					Pokaż  Tom 36 Nr 6 (2016): Tuwim Forever

Zeszyt specjalny. Zadanie „Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

tł. Wojciech Szymański

Opublikowane: 2016-08-20