'To Make the Enemy Immortal by the Sheer Play on Words' – on Julian Tuwim’s Pamphlets

Autor

  • Tomasz Stępień The University of Bielsko Biala, Department of Communication Theory and Practice, Faculty of Humanities and Social Sciences

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.36.09

Słowa kluczowe:

Julian Tuwim, pamphlet, satire, polemics

Abstrakt

The article presents both the formal aspects of the poetics of Tuwim’s pamphlets (enumeration, hyperbole, grotesque, irony) and the figures of those who are the targets of his satirical addresses. Tuwim used verse satires to create polemical and ironic portraits of individual people (the main figure being a nationalist journalist and literary critic Stanisław Pieńkowski) as well as to ridicule state institutions, ideologies and political parties. The author also analyses pamphlet-like lyrical poems, columns and literary criticism by Julian Tuwim. In conclusion the author describes some elements of the cultural milieu which the poet refers to in his satirical writing (popular culture and the media, totalitarian ideologies, mass-society).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

“Bal w operze” – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne, M. Stanik (ed.), Koło Naukowe Poetyki i Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie “Nowa Humanistyka”, Poznan 2013, pp. 17–25.
Google Scholar

Barańczak Stanisław, Zemsta na słowie. Julian Tuwim: “Bal w operze”, in: Tablica z Macondo, Aneks, London 1990.
Google Scholar

“Chamuły”, “Gnidy”, “Przemilczacze”. Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego, compilation and introduction by D. Kozicka, Universitas, Cracow 2010.
Google Scholar

Głowiński Michał, Wstęp, in: J. Tuwim, Wiersze wybrane, Ossolineum, Wroclaw 1964.
Google Scholar

Julian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja, K. Ratajska, T. Cieślak (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2007.
Google Scholar

Markiewicz Henryk, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, PIW, Warsaw 1976.
Google Scholar

Miller Jan Nepomucen, Popatrzę. Zapomnę, “Robotnik” 1933, issue 2.
Google Scholar

Miłosz Czesław, Wyprawa w dwudziestolecie, Wydawnictwo Literackie, Cracow 1999.
Google Scholar

Neuger Leonard, Juliana Tuwima “De Revolutionibus” (propozycje interpretacyjne “Balu w Operze”), in: Pomysły do interpretacji. Studia i szkice o literaturze polskiej, Oficyna Literacka, Cracow 1997.
Google Scholar

Sawicka Jadwiga, “Filozofia słowa” Juliana Tuwima, Ossolineum, Wroclaw 1975.
Google Scholar

Stępień Tomasz, Kabaret Juliana Tuwima, Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 1989.
Google Scholar

Stępień Tomasz, Gałczyński i Tuwim, in: Julian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja, K. Ratajska, T. Cieślak (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2007.
Google Scholar

Stępień Tomasz, Przestrzenie “Balu w operze”, in: “Bal w operze” – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne, M. Stanik (ed.), Koło Naukowe Poetyki i Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie “Nowa Humanistyka”, Poznan 2013; on-line: http://biblioteka.nowahumanistyka.pl/wp-content/uploads/2013/09/Bal-w-Operze-75-latpoematu.-Teksty-pokonferencyjne.pdf [accessed on: 30.10.2014].
Google Scholar

Tuwim Julian, Dzieła, vol. I–V, compilation by J.W. Gomulicki, S. Pollak, J. Stradecki, Czytelnik, Warsaw 1955–1964.
Google Scholar

Węgrzyniakowa Anna, Dialektyka językowej organizacji tekstu w poezji Tuwima, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987.
Google Scholar

Opublikowane

2017-05-30

Jak cytować

Stępień, T. (2017). ’To Make the Enemy Immortal by the Sheer Play on Words’ – on Julian Tuwim’s Pamphlets. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 36(6), 129–140. https://doi.org/10.18778/1505-9057.36.09