Tuwim: Years After

Autor

  • Anna Węgrzyniak University of Bielsko-Biala, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Polish Literarture and Culture

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.36.02

Słowa kluczowe:

Julian Tuwim – contemporary reception

Abstrakt

The subject of the article is to present an outline of the reception of Julian Tuwim’s works in the last decade. “The Prince of Poets” of the interwar period, well known in the post-war era, is less and less known today. Post-war generations of poets made no particular references to Tuwim and his poetry, and even though many critical works are being published about him, Tuwim’s works do not engage critics who would be able to reconnect his writing with the contemporary world. Tuwim is disappearing from school literary curricula, contemporary readers remember only his children’s poems and one can doubt whether this situation can be changed by an extensive, multifaceted work by Piotr Matywiecki Twarz Tuwima (Tuwim’s face), the comprehensive and readable biography of the poet. It is an important book which tackles a number of vital questions concerning for instance the tragic alienation of the Polish Jew who lived between two cultures and wanted to be excluded from neither.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

“Bal w operze” – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne, red. M. Stanik, Koło Naukowe Poetyki i Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie “Nowa Humanistyka”, Poznan 2013; on-line: http://biblioteka.nowahumanistyka.pl/wp-content/uploads/2013/09/Bal-w-Operze-75-lat-poematu.-Teksty-pokonferencyjne.pdf [accessed on: 30.10.2014].
Google Scholar

Frajlich Anna, Aby wiatr namalować, Oficyna Stanisław Gliwa, London 1976.
Google Scholar

Frajlich Anna (interview), Wiersze pisze się w języku matki, by P. Małochleb, “Nowe Książki” 2013, issue 9.
Google Scholar

Frączek Agnieszka, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą, Wydawnictwo Literatura, Lodz 2013.
Google Scholar

Gawliński Stanisław, Julian Tuwim – poeta przeciwieństw, in: Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8–9 grudnia 1994, K. Biedrzycki (ed.), Universitas, Cracow 1996.
Google Scholar

Gorczyńska Renata, Jestem z Wilna i inne adresy, Wydawnictwo Krakowskie, Cracow 2003.
Google Scholar

Grimstad Knut Andreas, Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji, translated by M. i M. Lachman, “Teksty Drugie” 2009, nr 3, pp. 47–62.
Google Scholar

“Julian Tuwim”. Antologia konkursowa, M. Bałczewski, M. Lachman (eds.), Dom Literatury w Łodzi, Lodz 2013.
Google Scholar

Julian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja, K. Ratajska, T. Cieślak (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2007.
Google Scholar

Majchrowski Zbigniew, Różewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wroclaw 2002.
Google Scholar

Matywiecki Piotr, Twarz Tuwima, W.A.B., Warsaw 2007.
Google Scholar

Moskalewicz Marcin, “Murzynek Bambo – czarny, wesoły…”. Próba postkolonialnej interpretacji tekstu, “Teksty Drugie” 2005, nr 1–2, pp. 259–270.
Google Scholar

Różewicz Tadeusz, Wyjście, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wroclaw 2004.
Google Scholar

Ratajska Krystyna, Kraj młodości szczęśliwy. Śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu, Wydawnictwo Literatura, Lodz 2001.
Google Scholar

Sandauer Artur, O człowieku, który był diabłem, in: Pisma zebrane, vol. 1: Studia o literaturze współczesnej, Czytelnik, Warsaw 1985.
Google Scholar

Skamander. Studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich, I. Opacki (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978.
Google Scholar

Staff Leopold, “Kto jest ten dziwny nieznajomy?”, T. Różewicz (ed.), PIW, Warsaw 1964.
Google Scholar

Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8–9 grudnia 1994, K. Biedrzycki (ed.), Universitas, Cracow 1996.
Google Scholar

Tuwim Julian, Wiersze zebrane, vol. 1–2, Czytelnik, Warsaw 1975.
Google Scholar

Urbanek Mariusz, Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Wydawnictwo Iskry, Warsaw 2013.
Google Scholar

Wątroba Juliusz, (B)Łaźnia publiczna. Wiersze wybrane, Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Katowice 2001.
Google Scholar

Wątroba Juliusz, Błękity, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, Bielsko-Biala 2012.
Google Scholar

Wątroba Juliusz, Kryształ, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, Bielsko-Biala 2013.
Google Scholar

Wątroba Juliusz, Śmiech przez bzy, Stowarzyszenie Twórcze Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, Cracow 2000.
Google Scholar

Wątroba Juliusz, Zanim rzucicie kamienie, [b.w.], Rudzica 1993.
Google Scholar

Węgrzyniak Anna, Język komunikacji masowej w poezji Tuwima, in: Skamander. Studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich, I. Opacki (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978.
Google Scholar

Wolski Marcin, Człowiek z myszką, “Gazeta Polska” issue 6.11.2013.
Google Scholar

Opublikowane

2017-05-30

Jak cytować

Węgrzyniak, A. (2017). Tuwim: Years After. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 36(6), 7–23. https://doi.org/10.18778/1505-9057.36.02