Bambo Can Go

Autor

  • Maciej Tramer University of Silesia in Katowice, Theory and Anthropology of Literature Department

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.36.10

Słowa kluczowe:

Julian Tuwim, rasism, postcolonialism, stereotype, Tuwim’s reception

Abstrakt

The author analyses Tuwim’s Bambo, the Black Boy and tries to point to a number of interpretative paradoxes that have accumulated around its multiple readings. Particular attention is paid to the racial readings of the poem. What is more, the author discusses a variety of contemporary contexts in which the famous poem functions; these are often politically incorrect readings and interpretations which make no sense of the historical context in which the work was originally written. The article offers a detailed analysis of the origins of the poem and the circumstances in which found its way to the school primer. The poem is seen as expressing the need for accepting otherness and fighting cultural stereotypes.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aleksiejewa Taissia, Tuwim w rosyjskich tłumaczeniach S. Michałkowa i A. Achmatowej [a transcript of a speech given at the conference: Profile Tuwima, University of Warsaw, 9 May 2013].
Google Scholar

Auerbach Erich, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, translation and introduction by Z. Żabicki, PIW, Warsaw 1968.
Google Scholar

Balicki Juliusz, Maykowski Stanisław, Kraj lat dziecinnych. Pierwszy rok nauki w szkołach średnich ogólnokształcących, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warsaw 1926.
Google Scholar

Popławski Błażej, Afryka widziana z peerelu (2): Tuwim, http://afryka.org/afryka/afryka-widziana-z-peerelu--2---tuwim, news/ [accessed on: 3.12.2013].
Google Scholar

Falski Marian, Czytanka dla II klasy szkół powszechnych miejskich, pic. K. Mackiewicz, K. Sopoćko, Książnica-Atlas, Lvov 1934.
Google Scholar

Gralewicz-Wolny Iwona, Pożegnanie Murzynka Bambo [a transcript of a speech given at the conference: Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dzieci i młodzieży, University of Silesia in Katowice, 22–23 November 2012].
Google Scholar

Margolis-Edelman Alina, Ala z “Elementarza”, Aneks, London 1994.
Google Scholar

Marlow [pseud.], “Murzynek Bambo – czarny, wesoły…”. Próba postkolonialnej interpretacji tekstu, Marcin Moskalewicz, Galeria Kongo, 11.04.2012, http://galeriakongo.blogspot.com/2012/04/murzynek-bambo-czarny-wesoy-proba.html [accessed on: 3.12. 2013].
Google Scholar

Moskalewicz Marcin, “Murzynek Bambo – czarny, wesoły…”. Próba postkolonialnej interpretacji tekstu, “Teksty Drugie” 2005, issues 1–2, pp. 259–270.
Google Scholar

Moskalewicz Marcin, [a reply and a turn in a discussion], Galeria Kongo, 7.09.2012, http://galeriakongo.blogspot.com/2012/04/murzynek-bambo-czarny-wesoy-proba.html” [accessed on: 03.12. 2013].
Google Scholar

Opublikowane

2017-05-30

Jak cytować

Tramer, M. (2017). Bambo Can Go. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 36(6), 141–151. https://doi.org/10.18778/1505-9057.36.10