Ortografia nie do wiary. Wątpliwe bluźnierstwo i bóg

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.14

Słowa kluczowe:

Laicyzm, ortografia, poezja, lewica, Władysław Broniewski

Abstrakt

Po śmierci Władysława Broniewskiego Mieczysław Grydzewski zwrócił uwagę na, jego zdaniem, kontrowersyjny zapis słowa „bóg” w bardzo dobrze znanym polskiemu czytelnikowi wierszu Zagłębie Dąbrowskie. Laickie poglądy poeta deklarował na długo przed debiutem. Przez cały okres swojej działalności literackiej konsekwentnie stosował zapis korzystający z małej litery w pisowni słowa „bóg”. Nie czynił tego wbrew regułom, lecz pomimo zasad przyjętych przez polską ortografię. Zamiarem nie było bluźnierstwo, lecz wyłączenie się z opresywnej reguły uznający istnienie monoteistycznego „boga” jako bezdyskusyjny pewnik. Po przełomie 1989 roku część edytorów i badaczy uznała nawet stosowany przez Broniewskiego zapis jako wymuszony przez stalinowską i peerelowską cenzurę i starała się dokonać korekty.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Broniewski Władysław, Poezje 1923–1961, wybór i oprac. Woroszylski Wiktor, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
Google Scholar

Broniewski Władysław, Poezje zebrane, oprac. Lichodziejewska Feliksa, t. 1–4, Towarzystwo Naukowe Płockie, ALGO, Płock–Toruń 1997.
Google Scholar

Broniewski Władysław, Wiatraki, Wacław Czarski i S-ka, Warszawa 1925.
Google Scholar

Grydzewski Mieczysław, Dwa więzienia, [w:] Mieczysław Grydzewski, Silva rerum. Teksty z lat 1947–1969, wybór Wójcik Jerzy B., Silva Rerum, Gorzów Wielkopolski 1994.
Google Scholar

Karwacka Helena, Młodość literacka Władysława Broniewskiego, [w:] Władysław Broniewski w poezji polskiej, Janion Maria (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Google Scholar

Nancy Jean-Luc, Rozdzielona wspólnota, tłum. Gusin Michał, Załuski Tomasz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Tramer, M. (2022). Ortografia nie do wiary. Wątpliwe bluźnierstwo i bóg. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 369–377. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.14