Opowiadania oświęcimskie – opowieść edytorska

Autor

  • Maciej Tramer Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Teorii Literatury, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.06

Słowa kluczowe:

Maria Zarębińska, concentration camp for women, publishing, testimonies, Auschwitz stories

Abstrakt

Opowiadania oświęcimskie (Auschwitz stories) by Maria Zarębińska-Broniewska were first published in a book version in 1948. All the texts included in the book, however, had been written earlier. The first ones were first released in a daily newspaper „Polska Zbrojna” („Armed Poland”) in early June 1945, just a few days after the author’s return from a concentration camp. They were one of the first accounts which concerned women concentration camps. The book which was published later included nine out of eleven short stories written by Zarębińska. The manuscript of the synopsis of the book was also saved. However, a very ambitious project of creating tens of short stories was not completed due to the author’s death. This article is a description of individual editions of Auschwitz stories in the years 1948, 1960 and 1971, which become better in form, but move away from the original project which was hidden in the handwritten notes.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

44739. Wspomnienie o Marii Zarębińskiej – aktorce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Google Scholar

Broniewski Władysław, Poezje zebrane. Wydanie krytyczne, t. 1–4, oprac. Lichodziejewska Feliksa, Toruń–Płock 1997.
Google Scholar

Hołuj Tadeusz, Na marginesie pewnego kongresu, „Przekrój” 1946, nr 48, s. 3.
Google Scholar

Kuryluk Karol, List do Władysława Broniewskiego [maszynopis], Muzeum Władysława Broniewskiego.
Google Scholar

Listy Marii Zarębińskiej-Broniewskiej do Władysława Broniewskiego [rękopis], Muzeum Władysława Broniewskiego.
Google Scholar

Listy Władysława Broniewskiego do Marii Zarębińskiej-Broniewskiej [rękopis], Muzeum Władysława Broniewskiego.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Dzieci Warszawy [rękopis], teczka Dzieci Warszawy, Muzeum Władysława Broniewskiego .
Google Scholar

Zarębińska Maria, Dzieci za drutami, „Polska Zbrojna” 1945, nr 148, s. 7.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Dzieci za drutami (II), „Polska Zbrojna” 1945, nr 150, s. 7.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Dziękuję, „Nowa Epoka” 1946, nr 19/20, s. 10–11.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Entlausung – odwszenie, „Polska Zbrojna” 1945, nr 110, s. 2.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Entlausung – odwszenie, „Polska Zbrojna” 1945, nr 111, s. 2.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Jakoś inaczej, „Polska Zbrojna” 1946, nr 26, s. 5.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Koncert, „Przekrój” 1946, nr 48, s. 6.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Maszynopisy [teczka], Muzeum Władysława Broniewskiego.
Google Scholar

Zarębińska Maria, O wierszach Krystyny Żywulskiej, w: Friedman Filip, Hołuj Tadeusz, Oświęcim, Książka, Warszawa 1946, s. 256–257.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Pamięci tych, co grobów nie mają, „Polska Zbrojna” 1945, nr 236, s. 4.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Szczury, „Polska Zbrojna” 1945, nr 112, s. 3.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Zina, „Nowe Widnokręgi” 1945, nr 11/12, s. 23.
Google Scholar

Zarębińska Maria, Zina. Entlausung – odwszenie, „Kuźnica” 1946, nr 23, s. 4–5.
Google Scholar

Zarębińska-Broniewska Maria, Opowiadania oświęcimskie, Książka, Warszawa 1948.
Google Scholar

Zarębińska-Broniewska Maria, Opowiadania oświęcimskie, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
Google Scholar

Zarębińska-Broniewska Maria, Broniewski Władysław, Ręka umarłej, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-05-25

Jak cytować

Tramer, M. (2018). Opowiadania oświęcimskie – opowieść edytorska. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 47(1), 73–91. https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.06