Higiena głosu artystów scenicznych. Doniesienia z badań

Autor

  • Katarzyna Haniszewska
  • Monika Kaźmierczak Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-4396-3627

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.03.07

Słowa kluczowe:

głos, higiena głosu, zaburzenia głosu, amatorzy i profesjonalni użytkownicy głosu, aktorzy

Abstrakt

Higiena głosu jest niezwykle ważna dla aktorów zawodowych i amatorów, gdyż głos jest jednym z podstawowych narzędzi, jakimi posługują się w teatrze. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zasady dotyczące higieny głosu oraz wyniki dwuetapowego badania, które miało wykazać, w jakim stopniu i w jaki sposób aktorzy uwzględniają te wytyczne w swoim życiu. Uzyskane dane potwierdziły, że stosowanie się do głównych zasad higieny głosu wpływa na jakość komunikacji w życiu codziennym oraz podczas występów na scenie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Behlau M., Oliveira G., 2009, Vocal hygiene for the voice professional, „Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery”, no. 17(3), s. 149–154.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/MOO.0b013e32832af105

Binkuńska E., 2012, Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Google Scholar

Błaszczyk J. W., 1993, Kontrola stabilności postawy ciała, „Kosmos”, nr 42(2), s. 473–486.
Google Scholar

Broaddus‑Lawrence P. L., Treole K., McCabe R. B., Allen R. L., Toppin L., 2000, The effect of preventive vocal hygiene education on the vocal hygiene habits and perceptual vocal characteristics of training singers, „Journal of Voice”, no. 14, s. 58–71.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0892-1997(00)80095-8

Chan R., 1994, Does the voice improve with the vocal hygiene education? A study of some instrumental voice measures in a group of kindergarten teachers, „Journal of Voice”, no. 8, s. 279–291.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0892-1997(05)80300-5

Cieszyńska J., 2016, Zaburzenia głosu u osób śpiewających, [w:] B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 288–296.
Google Scholar

Gładyszewska‑Fiedoruk K., 2010, Analiza stanu środowiska wewnętrznego w wybranych przedszkolach ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, nr 2, s. 28–30.
Google Scholar

Hackworth R. S., 2007, The effect of vocal hygiene and behavior modification instruction on the self‑reported vocal health habits of public school music teachers, „International Journal of Music Education”, no. 25(1), s. 21–31.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0255761407074889

Kamińska B., Milewski S. (red.), 2016, Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Google Scholar

Kawalec A., Pawlas K., 2013, Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 94(1), s. 1–5.
Google Scholar

Kisiel M., 2012, Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno‑wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
Google Scholar

Kosztyła‑Hojna B., Citko D., Milewska A., Rogowski M., 2008, Analiza występowania zaburzeń jakości głosu u pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, „Polski Merkuriusz Lekarski”, nr 25, s. 236–239.
Google Scholar

Kubiak Sz., Wiskirska‑Woźnica B., Demenko G., 2006, Zarys higieny narządu głosu, Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno‑Ekonomiczna.
Google Scholar

Łastik A., 2014, Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa: Studio EMKA.
Google Scholar

Marody M., 1976, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., 2011, Profilaktyka chorób zawodowych narządu głosu, [w:] M. Śliwińska‑Kowalska (red.), Zasady orzekania o predyspozycjach zawodowych do pracy w narażeniu na hałas lub nadmierny wysiłek głosowy oraz diagnostyka i profilaktyka chorób narządu słuchu i narządu głosu, Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, s. 157–163.
Google Scholar

Nowak S. (red.), 1973, Teorie postaw, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Obrębowski A., 2008, Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego.
Google Scholar

Pawłowski Z., 2005, Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Pruszewicz A. (red.), 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Rokitiańska M., Laskowska H., 2003, Zdrowy głos, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.
Google Scholar

Roy N., Ryker K. S., Bless D.M, 2000, Vocal violence in actors; an investigation into its acoustic consequences and the effects of hygienic laryngeal release training, „Journal of Voice”, no. 14, s. 215–230.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0892-1997(00)80029-6

Sapir S., Mathers‑Schmidt B., Larson G. W., 1996, Singers’ and non‑singers’ vocal health, vocal behaviors and attitudes towards voice and singing: indirect findings from a questionnaire, „European Journal of Disorders of Communication”, no. 31, s. 193–209.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3109/13682829609042221

Śliwińska‑Kowalska M., Fiszer M., Kotyło P., Ziatkowska E., Stępowska M., Niebudek‑Bogusz E., 2002, Ocena wpływu ćwiczeń techniki emisji głosu na stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczycielskiego, „Medycyna Pracy”, nr 53(3), s. 229–232.
Google Scholar

Śliwińska‑Kowalska M., Fiszer M., Niebudek‑Bogusz E., Ziatkowska E., Kotyło P., Domańska M., 2003, Ocena skuteczności terapii głosowej w leczeniu zaburzeń głosu u nauczycieli, „Medycyna Pracy”, nr 54(4), s. 319–325.
Google Scholar

Śliwińska‑Kowalska M., Niebudek‑Bogusz E., Fiszer M., Łoś‑Spychalska T., Kotyło P., Sznurowska‑Przygocka B., Modrzewska M., 2006, The Prevalence and Risk Factors for Occupational Voice Disorders in Teachers, „Folia Phoniatrica et Logopaedica”, no. 58, s. 85-101.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1159/000089610

Śliwińska‑Kowalska M., Niebudek‑Bogusz E. (red.), 2009, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli, Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
Google Scholar

Tarasiewicz B., 2006, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków: Wydawnictwo Universitas.
Google Scholar

Timmermans B., De Bodt M. S., Wuyts F. L., Boudewijns A., Clement G., Peeters A., Van de Heyning P.H., 2002, Poor voice quality in future elite vocal performers and professional voice users, „Journal of Voice”, no. 16, s. 372–381.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0892-1997(02)00108-X

Walencik‑Topiłko A., 2012, Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Google Scholar

Weekly E. M., Carroll L. M., Korovin G. S., Fleming R., 2018, A Vocal Health Survey Among Amateur and Professional Voice Users, „Journal of Voice”, no. 32(4), s. 474–478.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.07.012

Wiskirska‑Woźnica B., Obrębowski A., Świdziński P., Wojnowski W., Wojciechowska A., 2004, Wpływ palenia tytoniu na funkcję fonacyjną krtani, „Przegląd Lekarski”, nr 61(10), s. 1068–1070.
Google Scholar

Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Mularzuk M., 2009, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, „Logopedia”, nr 37, s. 243–254.
Google Scholar

Yiu E. M., Chan R. M., 2003, Effect of hydration and vocal rest on the vocal fatigue in amateur karaoke singers, „Journal of Voice”, no. 17, s. 216–227.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0892-1997(03)00038-9

Zub K., Zatoński T., Morawska‑Kochman M., Szydełko U., Kręcicki T., 2018, Pozaprzełykowe manifestacje choroby refluksowej w laryngologii, „Lekarz POZ”, nr 4, s. 331–340.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Haniszewska, K., & Kaźmierczak, M. (2019). Higiena głosu artystów scenicznych. Doniesienia z badań. Logopaedica Lodziensia, (3), 93–116. https://doi.org/10.18778/2544-7238.03.07

Numer

Dział

Article