Aktywność językowa trzyletniego dziecka w interakcji z dorosłymi. Opis przypadku

Autor

  • Honorata Dłużewska-Owczarek Municipal Kindergarten No. 125, 14/20 Małachowskiego street, 90-158 Łódź; Montessori Nursery, 68 Jaracza street, 90-251 Łódź https://orcid.org/0000-0002-0568-9391
  • Monika Kaźmierczak University of Lodz, Institute of Polish Philology and Logopaedics, Faculty of Philology, Department of Polish Dialectology and Logopaedics, 171/173 Pomorska street, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-4396-3627

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.01

Słowa kluczowe:

język, komunikacja, interakcja, trzyletnie dziecko, studium przypadku

Abstrakt

Komunikacja werbalna stanowi sprawność językową niezbędną człowiekowi do pełnego i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Nabywanie języka przez dziecko, rozwój mowy w aspektach percepcyjnym i ekspresywnym oraz interakcyjnym w pierwszych latach życia odbywa się głównie w rodzinie, jest oparte na właściwych dla tej wspólnoty interakcjach językowo-komunikacyjnych. W artykule dokonano analizy interakcji werbalnych trzyletniego chłopca w środowisku domowym w celu ustalenia ich rodzaju, częstotliwości i jakości. Oceniono też poziom opanowania umiejętności komunikowania się w mowie na tle ogólnego rozwoju dziecka.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Banaszkiewicz A., 2015, Studium przypadku (case study) jako metoda badań logopedycznych, [in:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, pp. 364–379.
Google Scholar

Bokus B., Shugar G., 2007, Psychologia języka dziecka: stare pytania, nowe dane, nowe hipotezy, [in:] B. Bokus, G. Shugar (eds.), Psychologia języka dziecka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, pp. 9–32.
Google Scholar

Chomsky N., 1957, Syntactic Structures, Paris – The Hague: Mouton & Co.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9783112316009

Grabias S., 2007, Język, poznanie, interakcja, [in:] T. Woźniak, A. Domagała (eds.), Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 355–377.
Google Scholar

Grabias S., 2010/2011, Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych, “Logopedia”, no. 39/40, pp. 9–34.
Google Scholar

Grabias S., 2014, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [in:] S. Grabias, M. Kurkowski (eds.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 15–72.
Google Scholar

Grabias S., 2019, Jezyk w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Granat A., 2014, Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej. Interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Halliday M., 1980, Learning how to Mean, [in:] G. Shugar, M. Smoczyńska (eds.), Badania nad rozwojem języka dziecka. Wybór, transl. H. Bartoszewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 514–556.
Google Scholar

Harwas-Napierała B., 2008, Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Hymes D., 1980, Socjolingwistyka i etnografia mówienia, [in:] M. Głowiński (ed.), Język i społeczeństwo, trans. K. Biskupski, Warszawa: Czytelnik, pp. 41–82.
Google Scholar

Kaźmierczak M., 2018, Binary and Ternary Relation of Participants of the Diagnostic and Therapeutic Process in Speech-language Pathology, “Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, no. 20, pp. 153–169.
Google Scholar

Niesporek-Szamburska B., 2010, Język pierwszy dziecka – od nabywania do kształcenia kompetencji językowej i komunikacyjnej, “Lingwistyka Stosowana”, no. 3, pp. 99–112.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2017, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum.
Google Scholar

Porayski-Pomsta J., 2015, O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Google Scholar

Skudrzyk A., Warchala J., 2001, O kompetencji interakcyjnej, czyli o współtworzeniu tekstów dialogu, [in:] S. Grabias (ed.), Zaburzenia mowy. Mowa, teoria – praktyka, vol. I, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 99–107.
Google Scholar

Slobin D., 2007, Od użytkownika języka dziecięcego do użytkownika języka ojczystego, [in:] B. Bokus, G. Shugar (eds.), Psychologia języka dziecka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, pp. 358–385.
Google Scholar

Styczek I., 1982, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Dłużewska-Owczarek, H., & Kaźmierczak, M. (2020). Aktywność językowa trzyletniego dziecka w interakcji z dorosłymi. Opis przypadku. Logopaedica Lodziensia, (4), 9–28. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.01

Numer

Dział

Article