Onkologopedia w systemie kształcenia logopedów

Autor

  • Agnieszka Hamerlińska Katedra Logopedii, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87–100 Toruń

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.02.04

Słowa kluczowe:

logopedia, onkologopedia, rak, system kształcenia

Abstrakt

Onkologopedia, nowa specjalność logopedyczna, jest wynikiem wieloletniego kształtowania się logopedii jako nauki. W artykule przedstawiono zarys rozwoju logopedii oraz proces instytucjonalizacji zawodu logopedy w Polsce. Następnie opisano przedmiot badań onkologopedii i przedstawiono wyniki badań dotyczących postaw logopedów wobec terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy i czynności prymarnych o podłożu choroby nowotworowej. Przyjąć można, że włączenie w system kształcenia logopedów przedmiotów z zakresu onkologopedii jest istotnym kierunkiem rozwoju nauki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bujewska Kamila, 2017, Postawy logopedów wobec terapii logopedycznej osób chorych na nowotwory w obrębie głowy i szyi, niepublikowana praca licencjacka, promotor A. Hamerlińska, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Google Scholar

Didkowska Joanna, Wojciechowska Urszula, Olasek Paweł, 2017, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku, Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
Google Scholar

Dramska Danuta, 2001, Proces instytucjonalizacji zawodu logopedy w Polsce, Katowice: Uniwersytet Śląski.
Google Scholar

Gałkowski Tadeusz, Szeląg Elżbieta, Jastrzębowska Grażyna (red.), 2005, Podstawy neurologopedii, Opole: Uniwersytet Opolski.
Google Scholar

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, 2012, Onkologopedia – o potrzebie powołania nowej specjalności, [w:] J. Błeszyński (red.), Medycyna w logopedii, Gdańsk: Harmonia, s. 57–66.
Google Scholar

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, 2013, Onkologopedia dziecięca – kierunek badań logopedii, [w:] M. Babiarz, M. Rutkowski (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi– pedagogiczne dylematy przestrzeni rozwoju integralnego, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 195–216.
Google Scholar

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, 2015, Onkologopedia – logopedia wobec chorób nowotworowych, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Google Scholar

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, Karwowska Małgorzata, (red.), 2014, Interdyscyplinarność w logopedii, Gliwice: Komlogo.
Google Scholar

Kaczmarek Leon (1991), Model opieki logopedycznej w Polsce (Projekt), Gdańsk: Gdański Związek Logopedów.
Google Scholar

Kaczorowska-Bray Katarzyna, Milewski Stanisław (red.), 2016, Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Google Scholar

Kamińska Barbara, Milewski Stanisław (red.), 2016, Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Google Scholar

Milewski Stanisław, Kaczorowska-Bray Katarzyna, 2015, Wstęp, [w:] ciż (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 14–22.
Google Scholar

Milewski Stanisław, Kuczkowski Jerzy, Kaczorowska-Bray Katarzyna (red.), 2014, Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Google Scholar

Minczakiewicz Elżbieta, 1997, Logopedia. Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Minczakiewicz Elżbieta, 1998, Początki i rozwój polskiej logopedii, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
Google Scholar

Obrębowski Andrzej (red.), 2012, Wprowadzenie do neurologopedii, Poznań: Termedia.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska Danuta, 2014, Gerontologopedia, „Forum Logopedyczne”, nr 22, s. 9–14.
Google Scholar

Polski Związek Logopedow, http://www.logopeda.org.pl (dostęp: 24.08.2018).
Google Scholar

Porayski-Pomsta Józef, Emiluta-Rozya Danuta, 2018, Logopedia warszawska – historia i czasy współczesne, „Studia Pragmalingwistyczne”, t. X [w druku].
Google Scholar

Przybysz-Piwko Maria, Szamburski Krzysztof, 2010, Standardy godzinowe kształcenia logopedów po zmianach, związanych z przyjęciem bolońskiego systemu oświaty, „Biuletyn Logopedyczny”,nr 1, s. 16–17.
Google Scholar

Styczek Irena, 1970, Zarys logopedii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Tłokiński Waldemar, Milewski Stanisław, Kaczorowska-Bray Katarzyna (red.), 2018, Geronotologopedia, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Hamerlińska, A. (2018). Onkologopedia w systemie kształcenia logopedów. Logopaedica Lodziensia, (2), 49–61. https://doi.org/10.18778/2544-7238.02.04

Numer

Dział

Article