Zalecenia terapeutyczne dla opiekunów osób z dysfagią

Autor

  • Agnieszka Hamerlińska Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Philosophy and Social Sciences, Institute of Pedagogical Sciences, 11 Gagarina street, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0002-9305-5793
  • Jacek J. Błeszyński Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Philosophy and Social Sciences, Institute of Pedagogical Sciences, 11 Gagarina street, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0002-6553-0550
  • Jerzy Rottermund St. Elizabeth University of Health and Social Work, Námestie 1. mája 1, P. O. BOX 104 810 00, Bratislava, Slovakia https://orcid.org/0000-0002-9629-7800
  • Andrzej Knapik Medical University of Silesia in Katowice, School of Health Sciences in Katowice, Chair of Physiotherapy, Department of Adapted Physical Activity and Sport, 15 Poniatowskiego street, 40-055 Katowice https://orcid.org/0000-0002-6946-9312

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.03

Słowa kluczowe:

rodzina, niepełnosprawność, dysfagia, terapia

Abstrakt

W artykule przedstawiono proces jedzenia, a następnie dokonano opisu dysfagii: jej przyczyn, klasyfikacji oraz objawów. Autorzy ukazali wybrane schorzenia, z którymi dysfagia współwystępuje. Celem tekstu jest wskazanie czynności, które mogą być wykorzystywane przez opiekunów osób z dysfagią w codziennej pielęgnacji i terapii.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ahearn W. H., 2001, Help! My son eats only macaroni and cheese: Dealing with feeding problems in children with autism, [in:] C. Maurice, G. Green, R. M. Foxx (eds.), Making a difference. Behavioral Intervention for Autism, Austin: PROED, pp. 51–73.
Google Scholar

Arvedson J. C., 2013, Feeding children with cerebral palsy and swallowing difficulties, “European Journal of Clinical Nutrition”, no. 67, pp. 9–12.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/ejcn.2013.224

Bialic K., 2016, Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem przewlekle chorym, “Seminare”, vol. 37, no. 1, pp. 131–142.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21852/sem.2016.1.11

Białek K., 2015, Rodzina pod wpływem choroby jako stresora, “Państwo i Społeczeństwo”, vol. XV, no. 4, pp. 79–88.
Google Scholar

Biernat J., 2003, Żywienie, żywność a zdrowie, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
Google Scholar

Bojanowska M., Ciołek A., Czeczko R., 2015, Żywienie a rozwój dziecka, Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis.
Google Scholar

Boksa E., 2016, Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Kraków: Wydawnictwo Libron.
Google Scholar

Brola W., Kasprzyk M., Fudala M., Opara J., 2013, Palliative care for patients with multiplesclerosis, “Medycyna Paliatywna”, vol. 5(2), pp. 41–47.
Google Scholar

Bryant-Waugh R., Markham L., Kreipe R. E., Walsh B., 2010, Feeding and eating disorders in childhood, “International Journal of Eating Disorders”, vol. 43, no. 2, pp. 98–111.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/eat.20795

Calis E. A., Veugelers R., Sheppard J. J., Tibboel D., Evenhuis H. M., Penning C., 2008, Dysphagia in children with severe generalized cerebral palsy and intellectual disability, “Developmental Medicine and Child Neurology”, vol. 50(8), pp. 625–630, http://dx.doi.org/10.1111/j.1469–8749.2008.03047.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2008.03047.x

Chatoor I., 2002, Feeding disorders in infants and toddlers: diagnosis and treatment, “Child and Adolescence Psychiatric Clinics of North America”, no. 11, pp. 163–183.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1056-4993(01)00002-5

Chmielewska J., Jamroz B., Sielska-Badurek E., Niemczyk K., 2016, Konsystencja i tekstura płynów i pokarmu jako ważny aspekt profilaktyki zachłystowego zapalenia płuc u pacjentów z dysfagią, [in:] M. Kurowska, J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko (eds.), Studia pragmalingwistyczne, Warszawa: Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 279–286.
Google Scholar

Compact P., Laake D., 2015, Jak ugryźć ADHD, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
Google Scholar

Dzierżanowski T., Rydzewska G., 2017, Zaburzenia połykania u chorych objętych opieką paliatywną, “Medycyna Paliatywna”, vol. 9(1), pp. 1–6.
Google Scholar

Fraser S., Steele C., 2012, The effect of chin down position on penetration-aspiration in adults with dysphagia, “Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology”, vol. 36(2), pp. 142–148.
Google Scholar

Gadowska-Cicha A., Sieroń A., Cak M., 2004, Dysfagia – alarmujący objaw, “Chirurgia Polska”, vol. 6, no. 2, pp. 101–107.
Google Scholar

Ganesh R., Janakiraman L., Sathiyasekaran M., 2008, Plummer-Vinson syndrome: an unusual cause of dysphagia, “Annals of Tropical Paediatrics International Child Heath”, vol. 28(2), pp. 143–147, http://doi.org/10.1179/146532808X302170
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1179/146532808X302170

Hamerlińska A., Grądzka O., 2017, Zaburzenia czynnościowe kompleksu ustno-twarzowego w zespole rzekomoopuszkowym, “Neurolingwistyka Praktyczna”, no. 3, pp. 129–141.
Google Scholar

Hamerlińska-Latecka A., 2013, Dysfagia u pacjenta z chorobą nowotworową. Pomoc onkologopedy, “Forum Logopedyczne”, no. 21, pp. 124–130.
Google Scholar

Hamerlińska-Latecka A., Pyszora A., Wójcik A., 2013, Dysfagia, [in:] A. Wójcik, A. Pyszora (eds.), Fizjoterapia w medycynie paliatywnej, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pp. 129–143.
Google Scholar

Hoch T. A., Babbitt R. L., Farrar-Schneider D., 2001, Empirical Examination of a Multicomponent Treatment for Pediatric Food Refusal, “Education and Treatment of Children”, no. 24, pp. 176–198.
Google Scholar

Januś-Laszuk B., Czernuszenko A., Mirowska-Guzel D., Członkowska A., 2012, Wpływ powikłań na przebieg rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu, “Terapia”, no. 1, pp. 41–44.
Google Scholar

Kawczyńska-Butrym Z., 1995, Rodzinny kontekst zdrowia i choroby, Warszawa: Centrum Edukacji Medycznej.
Google Scholar

Kesselring J., Beer S., 2005, Symptomatic therapy and neurorehabilitation in multiple sclerosis, “The Lancet Neurology”, no. 4, pp. 643–652.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-4422(05)70193-9

Klisowska I., Dąbek A., Koprowski B., Kowalik M., Pidzik J., Machaj M., 2012, Udary mózgu u dzieci – czynniki ryzyka, objawy, rehabilitacja, “Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, vol. 2(4), pp. 311–314.
Google Scholar

Klukowski K. S., Nowotny J., Czamara A., 2014, Słownik fizjoterapii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Krupp L. B., Rizvi S. A., 2009, Symptomatic therapy for underrecognized manifestations of multiple sclerosis, “Neurology”, vol. 58, supplement 4, pp. 32–39.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.58.8_suppl_4.S32

Litwin M., 2009, Logopedyczna terapia zaburzeń połykania w chorobach neurologicznych, “Logopeda”, vol. 1(7), pp. 126–138.
Google Scholar

Narożny W., Szmaj M., 2014, Zaburzenia mowy w dysfagii, [in:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, pp. 176–185.
Google Scholar

Przeździęk M., 2016, Wspomaganie karmienia u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Podstawowe zagadnienia, [in:] M. Kurowska, J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko (eds.), Studia pragmalingwistyczne, Warszawa: Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 177–187.
Google Scholar

Riquelme L. F., Benjamin R. D., Tahhan H. J., Sandoval G., Alomari N., Soyfer A., 2016, Feeding/swallowing disorders: Maintaining quality of life in persons with intellectual disability, “Journal of Intellectual Disability Diagnosis and Treatment”, vol. 4(2), pp. 81–93, http://doi.org/10.6000/2292–2598.2016.04.02.2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2016.04.02.2

Riquelme L. F., Soyfer A., Engelman J., Palma G., Stein L., Chao J., 2008, Understanding oropharyngeal dysphagia: from hospital to home, “Home Health Care Management & Practice”, vol. 20(6), pp. 462–473, http://dx.doi.org/10.1177/1084822308318178
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1084822308318178

Ryżko J., Socha P., 2010, Żywienie niemowląt, dzieci i młodzieży, [in:] M. Grzymisławski, J. Gawęcki (eds.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 15–37.
Google Scholar

Sołtys I., 2016, Wpływ typu karmienia na rozwój wzorców artykulacyjnych. Przeciwdziałanie zaburzeniom w wypadku karmienia sztucznego − zadania logopedy, [in:] M. Kurowska, J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko (eds.), Studia pragmalingwistyczne, Warszawa: Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 169–176.
Google Scholar

Starosta M., Redlicka J., Brzeziański M., Niwald M., Miller E., 2016, Udar mózgu – ryzyko niepełnosprawności oraz możliwości poprawy funkcji motorycznych i poznawczych, “Polski Merkuriusz Lekarski”, vol. XLI(241), pp. 51–54.
Google Scholar

Taranowicz I., 2001, Rola rodziny w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym. Rodzina w czasach szybkich przemian, “Roczniki Socjologii Rodziny”, no. XIII, pp. 209–228.
Google Scholar

Walden-Gałuszko K. de, 2011, Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Woynarowska B., 2010, Edukacja zdrowotna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Hamerlińska, A., Błeszyński, J. J., Rottermund, J., & Knapik, A. (2020). Zalecenia terapeutyczne dla opiekunów osób z dysfagią. Logopaedica Lodziensia, (4), 47–59. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.03

Numer

Dział

Article