Niepełnosprawność głosu u nauczycieli. Raport z badań

Autor

  • Agnieszka Hamerlińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0002-9305-5793

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.04

Słowa kluczowe:

głos, niepełnosprawność głosowa, VHI, nauczyciele

Abstrakt

Nauczyciele to grupa zawodowa, w której najczęściej diagnozowane są zaburzenia głosu. Niepełnosprawność głosowa może rozwijać się przez wiele lat, co utrudnia wykonywanie pracy i codzienne funkcjonowanie. W ostatnim czasie obserwuje się zarówno wzrost liczby szkoleń z profilaktyki zaburzeń głosu, jak i samych zaburzeń. Wśród 221 nauczycieli przeprowadzono badania mające na celu przedstawienie stanu niepełnosprawności głosowej w danej populacji oraz tego, ile z badanych osób znajduje się pod opieką foniatry. Z badań wynika, że u większości nauczycieli – 173 osób (78 proc.) – stopień niepełnosprawności głosu był niski, u 41 osób (18 proc.) średni, u 6 (3 proc.) nie występował, a u 1 osoby (1 proc.) był duży. Spośród badanych nauczycieli 62 proc. znajduje się pod stałą opieką foniatry. Najbardziej narażona chorobowo jest sfera fizyczna głosu. Nauczyciele nadużywają głosu (co widać przy subiektywnej ocenie procentowej używania głosu – p = 0,025). Należy podkreślić, że stanowią grupę zawodową, która potrzebuje wzmożonego wsparcia w zakresie profilaktyki opisywanego problemu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Behlau M., Madazio G., Moreti F., Oliveira G., Alves dos Santos L., Paulinelli B., Couto Junior E., 2015, Efficiency and Cutoff Values of Self-Assessment Instruments on the Impact of a Voice Problem, „Journal of Voice: Official Journal of the Voice Foundation”, vol. 30, s. 110.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2015.05.022

Jacobson B., Johnson A., Grywalski C., Silbergleit A., Jacobson G., Benninger M., Newman C., 2016, The Voice Handicap Index (VHI): development and validation, „American Journal of Speech-Language Pathology”, no. 6, s. 66–70.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/1058-0360.0603.66

Malki K., Mesallam T., Farahat M., Bukhari M., Murry T., 2010, Validation and cultural modification of Arabic voice handicap index, „European Archives of Oto-Rhino-Laryngology”, vol. 267(11), s. 1743–1751.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s00405-010-1296-x

Niebudek-Bogusz E., Kuzańska A., Błoch P., Domańska M., Woźnicka E., Politański P., Śliwińska-Kowalska M., 2007, Zastosowanie wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI) w ocenie efektywnej terapii głosu u nauczycieli, „Medycyna Pracy”, nr 58(6), s. 1–9.
Google Scholar

Olszewski J., Nowosielska-Grygiel J., 2017, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy, „Logopaedica Lodziensia”, nr 1, s. 91–99.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7238.01.08

Pruszewicz A., Obrebowski A., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., 2003, Complex voice assessment – Polish version of the Voice Handicap Index (VHI), „Otolaryngologia Polska”, nr 58(3), s. 547–549.
Google Scholar

Rosen C., Lee A., Osborne J., Zullo T., Murry T., 2004, Development and validation of the voice handicap index-10, „Laryngoscope”, vol. 114(9), s. 1549–1556.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00005537-200409000-00009

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1115).
Google Scholar

Rzepa M., 2010, Choroby zawodowe narządu głosu wśród nauczycieli, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3(48), s. 141–153.
Google Scholar

Sinkiewicz A., Garstecka A., Mackiewicz-Nartowicz H., Nawrocka L., Wojciechowska W., Szkiełkowska A., 2021, Sanatoryjna rehabilitacja głosu u nauczycieli, „Medycyna Pracy”, nr 72(4), s. 1–7.
Google Scholar

Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E., 2008, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Noffera, Łódź.
Google Scholar

Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E., Fiszer M., Łoś-Spychalska T., Kotyło P., Sznurowska-Przygocka B., Modrzewska M., 2005, The prevalence and risk factors for occupational voice disorders in teachers, „Folia Phoniatrica et Logopaedica”, vol. 58(2), s. 85–101.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1159/000089610

Świątkowska B., Hanke W., Szeszenia-Dąbrowska N., 2019, Choroby zawodowe w Polsce w 2019 roku, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Noffera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2020, http://www.imp.lodz.pl/upload/choroby_zawodowe/2020/chorobyzawodowe_2019_19.06_final_na_str_imp.pdf (dostęp: 1.01.2021).
Google Scholar

Thibeault S., Merril R., Roy N., Gray S., Smith E., 2004, Occupational risk factors associated with voice disorders among teachers, „Annals of Epidemiology”, vol. 14(10), s. 786–792.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2004.03.004

Pobrania

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Hamerlińska, A. (2021). Niepełnosprawność głosu u nauczycieli. Raport z badań. Logopaedica Lodziensia, (5), 59–68. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.04

Inne teksty tego samego autora