Growth of Companies and Growth Potential on the Example of Business Services for Firms Sector on NewConnect Market

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.27.01

Słowa kluczowe:

growth, growth potential, business services sector

Abstrakt

The article is related to the growth of young companies operating in the business services for firms sector, that are listed on the Warsaw Stock Exchange alternative market – NewConnect. The growth opportunity models are introduced to explain the growth process of these companies together with other controlling factors such as profitability, size of the company and its earnings. As the result of the research it is found that growth potential is negatively correlated with assets and equity growth in short term, but it affects positively earnings per share growth in a longer, three-year period. It can therefore be concluded that in the sector taken into consideration, investors’ decisions reflected in the growth potential measures may be translated into company’s value growth only in a longer term.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ardishvili A., Cardozo S., Harmon S., Vadakath S., 1998, Towards a theory of new venture growth, In Babson entrepreneurship research conference, Ghent, Belgium, 21–23.
Google Scholar

Awartani F., Millis B., 2018, Determinants of growth in micro and small enterprises: Empirical evidence from Jordan, In 2018 IEEE 5th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA) 614-622. IEEE.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1109/DSAA.2018.00079

Bolek M., 2018, Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Christensen C.R., Scott B.R., 1964, Review of course activities, MEDE, Lausanne, 53.
Google Scholar

Czarnecki M., 2011, Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa, [w:] Sz. Cyfert (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Danbolt J., Hirst I., Jones E., 2011, The growth companies puzzle: can growth opportunities measures predict firm growth?, „The European Journal of Finance”, vol. 17(1).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13518470903448432

Davidsson P., 1991, Continued Entrepreneurship: Ability, Need, and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth, „Journal of Business Venturing”, vol. 6, pp. 405–429.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0883-9026(91)90028-C

Davidsson P., 1998, Determinants of entrepreneurial intentions, [w:] (Materiały) Konferencja RENT IX, November, Piacenza.
Google Scholar

Davidsson P., 1989, Entrepreneurship – and after? A study of growth willingness in small firms, „Journal of Business Venturing”, vol. 4, pp. 211–226.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0883-9026(89)90022-0

Delmar F., 1994, The entrepreneur and the business effectiveness, [w:] (Materiały) Konferencja RENT VIII, Tampere, November.
Google Scholar

Delmar F., Wiklund J., Davidson P., 2003, What Do They Think and Feel about Growth? An Expectancy-Value Approach to Small Business Managers’ Attitudes Towards Growth, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 27(3), 247–270.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1540-8520.t01-1-00003

Delmar F., 2006, Measuring growth: Methodological considerations and empirical results, „Entrepreneurship and the Growth of Firms”, vol. 1, pp. 62–84.
Google Scholar

Gabrusewicz W., 1995, Istota rozwoju przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe. Seria 1/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu”, nr (225), ss. 35–50.
Google Scholar

Gajęcki R., 1997, Rozwój teorii przedsiębiorstwa. Podstawowe koncepcje, [w:] R. Gajęcki (red.), Rozwój firmy: teoria przedsiębiorstwa wprowadzenie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Google Scholar

Gancarczyk M., Gancarczyk J., 2011, Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach, „Organizacja i Kierowanie. Organization and Management”, vol. 3(146).
Google Scholar

Garbarski L., 2011, Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Greiner L.E., 1972, Evolution and revolution as organizations grow, „Harvard Business Review”, July–August, pp. 37–46.
Google Scholar

Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Hanks S.H., Watson C.J., Jansen E., Chandler G.N., 1993, Tightening the life-cycle construct: A taxonomic study of growth stage configurations in high-technology organizations, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 18, pp. 5–15.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/104225879401800201

Kallapur S., Trombley M.A., 1999, The Association between Investment Opportunity Set Proxies and Realized Growth, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 26(3&4), pp. 505–519.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5957.00265

Kurczewska A., 2008, Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Materiały konferencyjne.
Google Scholar

Levine R., Zervos S., 1999, Stock market development and long-run growth, The World Bank.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-1582

Lewis V.L., Churchill N.C., 1987, The five stages of small business growth, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1504517 [access 10.05.2016].
Google Scholar

Lotti F., Santarelli E., Vivarelli M., 2003, Does Gibrat’s Law hold among young, small firms?, „Journal of Evolutionary Economics”, vol. 13(3), pp. 213–235.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s00191-003-0153-0

Machaczka J., 1998, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

McGuire J.W., 1963, Business and society, McGraw-Hill.
Google Scholar

Miller M.H., Modigliani F., 1961, Dividend policy, growth, and the valuation of shares, „The Journal of Business”, vol. 34(4).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/294442

Morck R., Shleifer A., Vishny R.W., 1990, Do managerial objectives drive bad acquisitions?, „The Journal of Finance”, vol. 45(1), pp. 31–48.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb05079.x

Nogalski B., Kreft Z., Kapuściński M., 2000, Fuzje i przejęcia jako metody zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr (851), ss. 71–81.
Google Scholar

Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Obstfeld M., 1992, Risk-taking, global diversification, and growth (No. w 4093), „National Bureau of Economic Research”.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w4093

Otto R.E., 2000, Valuation of Corporate Growth Opportunities – A Real Options Approach, Garland Publishing Inc., Taylor & Francis, New York & London.
Google Scholar

Piasecki B., 1997, Przedsiębiorczość i mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Piasecki B., 1998, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa–Łódź.
Google Scholar

Pierścionek Z., 1997, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
Google Scholar

Pomykalska B., 2010, Zarządzanie procesem wzrostu przedsiębiorstwa: perspektywa finansowa, „Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe/Politechnika Łódzka”, z. 394, ss. 3–337.
Google Scholar

Pomykalski P., 2011, Potencjał wzrostu organizacji – uwarunkowania finansowe, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, nr 42.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.009

Pradhan R.P., 2018, Development of stock market and economic growth: The G-20 evidence, „Eurasian Economic Review”, vol. 8(2), pp. 161–181.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s40822-018-0094-4

Sarwoko E., Frisdiantara C., 2016, Growth determinants of small medium enterprises (SMEs), „Universal Journal of Management”, vol. 4(1), pp. 36–41.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.13189/ujm.2016.040105

Scott M., Bruce R., 1987, Five stages of growth in small business, „Long Range Planning”, vol. 20(3), ss. 45–52.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0024-6301(87)90071-9

Skalik J., 2012, Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Stańczyk J., Kryński Z., 2007, Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 10.
Google Scholar

Steinmetz L.L., 1969, Critical stages of small business growth: When they occur and how to survive them, „Business horizons”, vol. 12(1), pp. 29–36.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0007-6813(69)90107-4

Sysko-Romańczuk S., 2005, Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, „Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński”, z. 570.
Google Scholar

Tobin J., 1969, A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, „Journal of Money, Credit, and Banking”, vol. 1(1), pp. 15–29.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1991374

Wasilczuk J., 2005, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw: aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Google Scholar

Wiklund J., 1996, Theoretical perspectives in research on firm growth, [w:] (Materiały) Konferencja RENT X, Brussels, November.
Google Scholar

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Bolek, M., & Czulak, B. (2020). Growth of Companies and Growth Potential on the Example of Business Services for Firms Sector on NewConnect Market. Finanse I Prawo Finansowe, 3(27), 7–24. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.27.01

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora