Wpływ Covid-19 na indeksy giełdowe na przykładzie BIST100 w Turcji, NASDAQ w USA i WIG w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.01

Słowa kluczowe:

Covid-19, giełda, stopa zwrotu

Abstrakt

Cel artykułu/hipoteza: Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu wykrytych nowych przypadków Covid 19 na rynki giełdowe w Turcji, USA i Polsce w ciągu pierwszego roku trwania pandemii. Testowana hipoteza brzmi: istnieją istotne różnice między reakcją badanych rynków na informacje o liczbie nowych przypadków Covid-19.

Metodyka: Do analizy korelacji i regresji na danych panelowych wzięto pod uwagę indeksy reprezentujące giełdy: BIST100 z Istanbul Stock Exchange w Turcji, NASDAQ Composite z NASDAQ w USA oraz WIG z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce.

Wyniki/Rezultaty badania: Wyniki wskazują na bezpośredni negatywny wpływ względnej zmiany liczby przypadków na stopy zwrotu indeksów giełdowych na rozpatrywanych rynkach, chociaż istnieją pewne różnice i podobieństwa między współczynnikami korelacji, zwłaszcza gdy uwzględni się opóźnienia reakcji rynków. Giełda turecka natychmiast reagowała na ogłaszaną liczbę nowych przypadków Covid-19, giełda amerykańska potrzebowała więcej czasu na reakcję, podczas gdy w Polsce korekta była konieczna po nadmiernej reakcji na informację o nowych przypadkach. Wykazano, że istnieje istotna różnica między współczynnikami korelacji między badanymi zjawiskami na rynkach w Polsce I USA.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ali, M., Alam, N., & Rizvi, S. A. R. (2020). Coronavirus (COVID-19) - An epidemic or pandemic for financial markets. Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 27, pp. 1-6, https://doi.org/doi:10.1016/j.jbef.2020.100341
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100341

Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. The journal of Finance, 61(4), pp. 1645-1680.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00885.x

Cheema, M. A., Man, Y., & Szulczyk, K. R. (2020). Does investor sentiment predict the near‐term returns of the Chinese stock market?, International Review of Finance, 20(1), pp. 225-233, https://doi.org/10.1111/irfi.12202
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/irfi.12202

Dhall, R., & Singh, B. (2020). The COVID-19 Pandemic and Herding Behaviour: Evidence from India’s Stock Market, Millennial Asia, pp. 366-390. https://doi.org/doi:10.1177/0976399620964635
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0976399620964635

Elnahas, A., Kim, D., & Kim, I. (2018). Natural disaster risk and corporate leverage. Available at SSRN 3123468, pp. 1-50.
Google Scholar

Espinosa-Méndez, C., & Arias, J. (2021). COVID-19 effect on herding behaviour in European capital markets. Finance Research Letters, Vol.38, pp. 1-6. https://doi.org/doi:10.1016/j.frl.2020.101787
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101787

Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. Finance Research Letters, Vol. 35, pp. 1-5. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101512
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101512

Gurav, U., & Kotrappa, D. S. (2020). Impact of COVID-19 on stock market performance using efficient and predictive LBL-LSTM based mathematical model. International Journal on Emerging Technologies, 11(4), pp. 108-115.
Google Scholar

Haacker, M. (2004). The impact of HIV/AIDS on government finance and public services. The macroeconomics of HIV/AIDS, International Monetary Fund, Washington DC pp.198-258
Google Scholar

Harjoto, M. A., Rossi, F., Lee, R., and Sergi, B. S. (2021). How do equity markets react to COVID-19? Evidence from emerging and developed countries. Journal of Economics and Business, pp.1-15.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2020.105966

Hirshleifer, D., & Hong Teoh, S. (2003). Herd behaviour and cascading in capital markets: A review and synthesis. European Financial Management, 9(1), pp. 25-66.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1468-036X.00207

Lee, J. W., & McKibbin, W. J. (2004). Globalization and disease: The case of SARS. Asian Economic Papers, 3(1), pp. 113-131.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1162/1535351041747932

Mazur, M., Dang, M., & Vega, M. (2021). COVID-19 and the march 2020 stock market crash. Evidence from S&P1500. Finance Research Letters, Vol, 38, pp. 1-8. https://doi.org/doi:10.1016/j.frl.2020.101690
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101690

Naseem, S., Mohsin, M., Hui, W., Liyan, G., & Penglai, K. (2021). The Investor Psychology and Stock Market Behavior During the Initial Era of COVID-19: A Study of China, Japan, and the United States. Frontiers in Psychology, Vol. 12, https://doi.org/doi:10.3389/fpsyg.2021.626934
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.626934

Ngwakwe, C. C. (2020). Effect of COVID-19 pandemic on global stock market values: a differential analysis. Acta Universitatis Danubius. OEconomica, 16(2), pp. 255-269.
Google Scholar

Ramelli, S., and Wagner, A. F. (2020). Feverish stock price reactions to COVID-19. The Review of Corporate Finance Studies, 9(3), pp. 622-655.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa012

Ryu, D., Ryu, D., & Yang, H. (2020). Investor sentiment, market competition, and financial crisis: Evidence from the Korean stock market. Emerging Markets Finance and Trade, 56(8), pp. 1804-1816, https://doi.org/doi:10.1080/1540496X.2019.1675152
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1675152

Salisu, A. A., & Sikiru, A. A. (2020). Pandemics and the Asia-Pacific Islamic stocks. Asian Economics Letters, 1(1), pp. 1-5, https://doi.org/10.46557/001c.17413
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.46557/001c.17413

Seven, Ü., and Yılmaz, F. (2021). World equity markets and COVID-19: Immediate response and recovery prospects. Research in International Business and Finance, Vol.56(C)
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101349

Sharma, S.S. (2020). A Note on the Asian Market Volatility During the COVID-19 Pandemic. Asian Economics Letters, 1 (2), pp. 1-6, https://doi.org/10.46557/001c.17661
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.46557/001c.17661

Tetlock, P. C. (2007). Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market. The Journal of finance, 62(3), pp. 1139-1168.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x

Yach, D., Stuckler, D., & Brownell, K. D. (2006). Epidemiologic and economic consequences of the global epidemics of obesity and diabetes. Nature medicine, 12(1), pp.62-66.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/nm0106-62

Zhang, D., Hu, M., and Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finance Research Letters, Vol. 36, pp. 1-6. https://doi.org/doi:10.1016/j.frl.2020.101528
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Bolek, C., & Bolek, M. (2022). Wpływ Covid-19 na indeksy giełdowe na przykładzie BIST100 w Turcji, NASDAQ w USA i WIG w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 2(34), 7–25. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.01

Numer

Dział

Artykuł