Zielone obligacje skarbowe jako źródło finansowania zadań proekologicznych w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.25.04

Słowa kluczowe:

zielone obligacje, inwestycje proekologiczne, zmiany klimatyczne, rynek światowy

Abstrakt

Zmiany klimatyczne oraz postępujące zanieczyszczenie środowiska wymuszają podejmowanie różnorodnych działań o zasięgu globalnym. Wdrożenie i realizacja programów proekologicznych wymaga niezbędnego finansowania. W 2007 r. na rynku pojawił się nowy instrument green bond. Od tego czasu obserwuje się systematyczny i dynamiczny rozwój tego segmentu rynku kapitałowego. Rozwój dokonuje się pod względem wartości, liczby instrumentów oraz liczby emitentów. W 2016 r. na przedmiotowym rynku pojawiła się pionierska emisja zielonych obligacji skarbowych wyemitowanych przez rząd Polski. Celem opracowania jest charakterystyka zielonych obligacji wyemitowanych przez polski rząd na finansowanie działań w obszarze ochrony środowiska na tle globalnego zielonego rynku dłużnych papierów wartościowych. W opracowaniu przyjęto hipotezę, że rozwój zielonych obligacji skarbowych w Polsce jest zdeterminowany rozwojem globalnego rynku zielonych papierów dłużnych i odpowiedzią na potrzebę intensyfikacji wydatków na programy proekologiczne.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Banga J., 2019, The green bond market: A potential source of climate finance for developing countries, „Journal of Sustainable Finance & Investment”, vol. 9, no. 1.
Google Scholar

Brzozowska K., 2017, Idea zrównoważonego rozwoju na rynku obligacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 478. Climate Bond Initiative, Sector Criteria Available for Certification, https://www.climatebonds.net/standard/available.
Google Scholar

Europejska polityka energetyczna, 2007, Komisja Europejska, KOM(2007) 1 wersja ostateczna, Bruksela.
Google Scholar

Gatti S., Florio A., 2018, Issue Spread Determinants in the Green Bond Market: The Role of Second Party Reviews and of the Green Bond Priciples [w:] S. Boubaker, D. Cumming, D.K. Nguyen (eds.), Research Handbook of Finance and Sustainability, Edward Elgar Publishing, Northampton.
Google Scholar

Green Bond Highlights, Climate Bond Initiative, https://www.climatebonds.net/files/reports/2018_green_bond_market_highlights.pdf
Google Scholar

Green Bonds: The State of the Market 2018, Climate Bonds Initiative, https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gbm_final_032019_web.pdf. Green Bond Framework. Second Party Opinion by Sustainalytics, 2016, State Treasury of the Republic of Poland Represented by the Minister of Development and Finance, 5th December.
Google Scholar

Green Bond Framework, 2016, The State Treasury of the Republic of Poland, Represented by the Minister of Development and Finance, 5th December. file:///C:/Users/user/Downloads/Green_Bond_Framework%20(1).pdf.
Google Scholar

Green Bonds Mobilizing the Debt Capital Markets for a Low-Carbon Transition. Policy Perspectives, 2015, OECD, December, https://www.oecd.org/environment/cc/Green% 20bonds%20PP%20%5Bf3%5D%20%5Blr%5D.pdf.
Google Scholar

Green Bond Report on the Use of Proceeds, Poland’s Green Bond EUR 5-year Maturing on 20 December 2021. Ministry of Finance Public Debt Department, file:///C:/Users/user/Download/
Google Scholar

Green_Bond_Report_on_the_Use_of_Proceeds%20(1).pdf.
Google Scholar

Green Bond Report on the Use of Proceeds, Poland’s 8-year EUR
Google Scholar

Green Bond Maturing on August 7, 2026, Ministry of Finance Public Debt Department, file:///C:/Users/user/Downloads/Green_Bond_Report_on_the_Use_of_Proceeds_2_emisja% 20(2).pdf. International Capital Market Association, Green Bond Principles 2017, file:///C:/Users/user/Downloads/Polish%20GPB_2017%2006%20v2.pdf.
Google Scholar

International Capital Market Association, Green Bond Principles 2018, https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/GreenBonds/Translations/2018/Polish-GBP2018-06.pdf.
Google Scholar

Kaminker Ch., Stewart F., 2012, The Role of Institutional Investors in Financing Clean Energy, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 23, OECD Publishing, http://www.oecd.org/pensions/WP_23_TheRoleOfInstitutionalInvestorsInFinancingCleanEn ergy.pdf.
Google Scholar

Kerste M., Rosenboom N., Sikken B.J., Weda J., 2011, Financing Sustainability: Insights for Investors, Corporate Executives, and Policymakers, Amsterdam, VU University Press.
Google Scholar

Kidney S., Boulle B., 2015, The Opportunity for Bonds to Address the Climate Finance Challenge, [w:] K. Wendt (ed.), Responsible Investment Banking: Risk Management Frameworks, Sustainable Financial Innovations and Softlaw Standards, Springer International Publishing Switzerland.
Google Scholar

Laskowska A., 2019, Zielona obligacja skarbowa jako perspektywiczny instrument rynku długu, „Studia Ekonomiczne”, no. 382.
Google Scholar

Mosionek-Schweda M., Szmelter M., 2018, Zielone obligacje – nowy instrument finansowania inwestycji polskiego rządu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 532.
Google Scholar

Nordic Perspectives on Carbon Market Mechanisms, 2011, Copenhagen, Nordic Council of Ministers.
Google Scholar

Pawłowski M., 2017, Zielone obligacje rządowe, „Ekonomiczne Problemy Usług”, no. 4. DOI: 10.18276/epu.2017.129-18.
Google Scholar

Pawłowski M., 2019, Finansowanie transportu zrównoważonego na rynku obligacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 382.
Google Scholar

The European Green Deal, Komisja Europejska, Bruksela, 11.12.2019 COM(2019) 640 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf.
Google Scholar

The World Bank, What are green bonds?, http://documents.worldbank.org/curated/en/400251468187810398/pdf/99662-REVISEDWB-Green-Bond-Box393208B-PUBLIC.pdf.
Google Scholar

Więckowska M., 2013, Stan i perspektywy rozwoju rynku obligacji klimatycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, no. 62.
Google Scholar

Wiśniewski M., Zieliński J., 2019, Green Bonds as an Innovative Sovereign Financial Instrument, „Ekonomia i Prawo”, vol. 18(1).
Google Scholar

Opublikowane

2020-03-31

Jak cytować

Hajdys, D. (2020). Zielone obligacje skarbowe jako źródło finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 1(25), 49–63. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.25.04

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>