Effects of the „Polish Deal” Programme on Local Government Units

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.11

Słowa kluczowe:

the „Polish Deal” program, finances of local government units, pandemia COVID-19, changes in the tax system

Abstrakt

The aim of this paper is to present the „Polish Deal” program in the context of its influence on budget management of local government units. The paper puts forward a thesis that changes in the tax system, as specified in the „Polish Deal” programme, will have a negative impact on the finances of local government units. The study was based on selected literature, documents on the financial perspective for 2021–2027, the „Polish Deal” programme, financial information on the state of finances of local government units in 2018–2020 and opinions of the Union of Polish Metropolises and the Association of Polish Cities to the draft Polish Deal programme. The period of the SARS-CoV-2 pandemic coincided with the beginning of the next financial perspective in the European Union for the years 2021–2027. EU institutions have prepared a number of instruments relevant to the post-pandemic era, including the Next Generation EU. At the same time, they imposed on Member States the obligation to prepare their own post-pandemic plans. Poland prepared the National Recovery Plan. This was followed by the government’s presentation of the „Polish Deal” program, which is a promise of socio-economic reforms. The projects included in the „Polish Deal”, in many areas will require the activity and involvement of local authorities. The effects of these activities will be not only financial but also organizational, which will translate into increased spending. Changes in the tax system, especially in the personal income tax, will considerably affect revenues from PIT shares, which will disturb the stability of territorial self-government units’ financial system. Therefore, it is necessary that the government and self-government representatives jointly work out solutions, which will guarantee the compensation of losses for the self-governments in a long-term, and a stable way to restore the principle of adequacy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

BGK (2020). Badanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle COVID-19. Biuro Badań i Analiz, https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/5484/assets/238602/original-2fab8324e7b472fb0c2a87db27b2554.pdf [Accessed 10.10.2021].
Google Scholar

Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 of 17 December 2020 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027, Official Journal of the European Union, LI 433/11.
Google Scholar

Encyklopedia PWN, pojęcie epidemii, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/epidemia;3898232.html, [Accessed 10.10.2021].
Google Scholar

Gołaszewski, M. (2021). Samorządy z nadwyżką czy ukrytym deficytem? https://www.miasta.pl/aktualnosci/samorzady-z-nadwyzka-czy-ukrytym-deficytem [Accessed 10.10.2021].
Google Scholar

Horbaczewski, R. and Ojczyk, J. (2021). Prezydent podpisał zasady Polskiego Ładu dla samorządów. Prawo.pl, https://www.prawo.pl/samorzad/zalozenia-reformy-finansow-samorzadowych-w-polskim-ladzie,510330.html [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., et. al. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395, p. 497, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5

Klimas, B. (2021). ZMP: Finanse JST po 2021 roku – „więcej” znaczy mniej. Wspólnota. https://wspolnota.org.pl/news/zmp-finanse-jst-po-2021-roku-wiecej-znaczy-mniej [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Koślicki, K. (2021). Polski Ład, czyli stan finansów samorządów pod znakiem zapytania. https://www.prawo.pl/podatki/budzety-gmin-po-zmianach-w-polskim-ladzie,511377.html [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Kostyk-Siekierska, K. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej SzkołyEkonomicznej w Tarnowie, 51(3), p. 3, https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.2945
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.2945

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych [KRRIO] (2021). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020. https://rio.gov.pl/download/attachment/96/sprawozdanie_za_2020_r.pdf [Accessed 10.10.2021].
Google Scholar

Majewski, Z. (2021). „Polski Ład” na samorządowe finanse. Wspólnota. https://wspolnota.org.pl/news/polski-lad-na-samorzadowe-finanse [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Ministerstw Finansów (2021). Informacja zbiorcza po IV kwartałach 2020 r. https://www.gov.pl/web/finanse/zestawienia-zbiorcze3 [Accessed 10.10.2021].
Google Scholar

Ministry of Development Funds and Regional Policy (2021). The National Recovery Plan (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności). file:///C:/Users/user/Downloads/KPO_projekt_30042021%20(1).pdf [Accessed 15.05.2021].
Google Scholar

Nelicki, A. (2020). Wpływ ustawodawstwa okresu pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Fundacja im. S. Batorego.
Google Scholar

OECD (2020). The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments: Main findings from the joint CoR-OECD survey. https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/fb952497en.pdf [Accessed 10.10.2021].
Google Scholar

Pawłowski, Ł. (2021). OSR: ujemne skutki zmian w podatkach dla sektora finansów w 10 lat to 82,9 mld zł. Bankier.pl. https://www.bankier.pl/wiadomosc/OSR-ujemne-skutki-zmian-w-podatkach-dla-sektora-finansow-w-10-lat-to-82-9-mld-zl-8184761.html [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Polski Ład – główne założenia i wstępna analiza (2021). http://okolicebiznesu.pl/polski-lad-glowne-zalozenia-i-wstepna-analiza/ [Accessed 10.10.2021].
Google Scholar

Polski Ład (2021). https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie [Accessed 10.10.2021].
Google Scholar

Polski Ład: ile kosztować będą zmiany podatkowe? 2021. https://alebank.pl/polski-lad-ile-kosztowac-beda-zmiany-podatkowe/?id=382873&catid=25926 [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Portal komunalny.pl (2021). Samorządy nie chcą płacić za Polski Ład. W ciągu 10 lat stracą na nim 145 mld zł. https://portalkomunalny.pl/samorzady-nie-chca-placic-za-polski-lad-w-ciagu-10-lat-straca-na-nim-145-mld-zl-422437/ [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Rada Ministrów (2021). Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020. Warszawa.
Google Scholar

Swianiewicz, P. and Łukomska J. (2020). Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii. Warszawa.
Google Scholar

Unia Metropoli Polskich (2021). Stanowisko do tzw. ustawy podatkowej Polskiego Ładu. https://metropolie.pl/artykul/stanowisko-do-tzw-ustawy-podatkowej-polskiego-ladu [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 875.
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2021, poz. 1927.
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 695.
Google Scholar

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 1086.
Google Scholar

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych doraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.
Google Scholar

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 568.
Google Scholar

Związek Miast Polskich (2021a). Sprawdź, ile straci Twoje miasto! https://www.miasta.pl/aktualnosci/sprawdz-ile-straci-twoje-miasto [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Związek Miast Polskich (2021b). Polski Ład – Rząd zaprasza na Twój koszt. https://www.miasta.pl/aktualnosci/polski-lad-rzad-zaprasza-na-twoj-koszt [Accessed 20.10.2021].
Google Scholar

Opublikowane

2021-12-09

Jak cytować

Hajdys, D. (2021). Effects of the „Polish Deal” Programme on Local Government Units. Finanse I Prawo Finansowe, 4(32), 167–187. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.11

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>