Ludzie starzy w „Diagnozie Społecznej”. Warunki i jakość życia w roku 2000 i 2005

Autor

  • Ewa Klima Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geomatyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.05

Słowa kluczowe:

emeryci, badania społeczne, statystyka publiczna, jakość życia, gospodarstwa domowe

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest prześledzenie zmian kondycji gospodarstw domowych emerytów, w oparciu o dane pochodzące z badania „Diagnoza społeczna”. Przedstawiona jest sytuacja z roku 2000 i 2015. Wydaje się bowiem, że przez ostatnie 15 lat również ta grupa społeczna skorzystała z przemian gospodarczych, a deklarowana sytuacja ekonomiczna, w tym warunki życia, znacznie się zmieniły.
Dodatkowo, celem artykułu jest wskazanie na znaczenie publikowania w otwartym dostępie danych pierwotnych, a szczególnie wskazanie na komplementarność badań takich, jak „Diagnoza społeczna” w stosunku do badań prowadzonych przez GUS.
Wyniki jednoznacznie potwierdzają poprawę sytuacji ekonomicznej i jakości życia emerytów w ciągu ostatnich piętnastu lat. Okazuje się, że nie jest to grupa najuboższa czy najbardziej dotknięta skutkami reform, jak to się powszechnie uważa. Stopień zamożności, mierzony deklarowanymi dochodami i stopień zaspokojenia potrzeb są relatywnie wysokie.
Projekt „Diagnoza społeczna” został stworzony, by badać warunki i jakość życia polskiego społeczeństwa. Od samego początku autorzy publikowali nie tylko wyniki, ale i kompletne bazy danych. Daje to innym badaczom nieocenioną możliwość prowadzenia własnych analiz, a jednocześnie uwiarygadnia wnioski zespołu prof. J. Czapińskiego. Wybór zmiennych i obserwacji do dalszej analizy, przy tak dużej bazie, pozostaje jedynie kwestią wyobraźni i potrzeb. Jako atut „Diagnozy” uznać należy jej komplementarność w stosunku do badań GUS-owskich.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

BAEL, b.d., GUS, http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/ (dostęp: 12.12.2015).
Google Scholar

Budżet czasu ludności, 2013, Część I, b.d., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2014 roku, 2015, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Czapiński J., 1998, Jakość życia Polaków w czasie zmiany społecznej 1991–1997, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
Google Scholar

Czapiński J., Panek T. red., 2000, Diagnoza społeczna, www.diagnoza.com (dostęp: 01.12.2015).
Google Scholar

Dochody i warunki życia ludności Polski. Raport z badań EU-SILC 2013, 2014, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., Stolarczyk B., Suliborski A., 1972, Warunki mieszkaniowe centrum Kielc, „Acta Universitatis Lodziensis”, seria II, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 49, Łódź.
Google Scholar

Europejski Sondaż Społeczny, b.d., http://www.europeansocialsurvey.org/ (dostęp: 11.12. 2015).
Google Scholar

Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 roku, b.d., GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki­-zycia-ludnosci/europejskie-badanie-dochodow-i-warunkow-zycia-eu-silc-w-2013­-r-,7,5.html (dostęp: 11.12.2015).
Google Scholar

Hozer-Koćmiel M., 2009, Struktury demograficzne a budżet czasu ludności, [w:] Zmiany struktur demograficznych i ich implikacje dla przyszłego rozwoju, Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych 01/2009; 20a & 20b.
Google Scholar

Jak się żyje osobom starszym w Polsce?, 2012, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Jakość życia w Polsce. Edycja 2015, 2015, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, 2011, GUS, Departament Warunków Życia, Warszawa.
Google Scholar

Sompolska-Rzechuła A., 2013, Pomiar i ocena jakości życia, „Wiadomości Statystyczne”, 58 (8).
Google Scholar

Stanaszek O., 2015, Badanie jakości życia w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 392.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.392.11

Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, 2015, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Warunki bytu gospodarstw domowych w latach 1976–1989, 1991, WUS w Bielsku Białej, Bielsko Biała.
Google Scholar

Wądołowska K., 2010, Obraz typowego Polaka w starszym wieku, BS/2/2010, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Klima, E. (2015). Ludzie starzy w „Diagnozie Społecznej”. Warunki i jakość życia w roku 2000 i 2005. Space – Society – Economy, (14), 83–99. https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.05

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>