Kościół w społeczności lokalnej

Autor

  • Anna Janiszewska
  • Ewa Klima

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.07.29

Słowa kluczowe:

religion, local community, globalization

Abstrakt

Kościół katolicki jest formacją globalną i uniwersalną (zunifikowaną), która elastycznie dopasowała się do potrzeb i oczekiwań regionów. Tak jak inne instytucje wielkich religii, uczestniczy także w przemianach okresu późnej nowoczesności. Uczestnikami owych przemian są również wierni w każdym, świeckim i religijnym, aspekcie swojego życia. W Polsce równolegle z procesem globalizacji dokonała się przemiana ustrojowa. Kościół, jako instytucja, musiał zmienić swoją rolę w życiu publicznym. Jego misja jako ostoi przeciwników systemu komunistycznego dobiegła końca. Obecnie ważniejsze stają się problemy natury społecznoekonomicznej. Powrót do tej tradycyjnej roli Kościoła następuje nie tylko, dlatego że upadł reżim, ale również, dlatego że zmieniła się sytuacja gospodarcza kraju. Jak potwierdzają liczne badania społeczne nastąpiła zmiana oczekiwań wiernych. Wyraźnie nie chcą oni udziału Kościoła w polityce, a jego zaangażowania w problemy społeczne. Na to nakłada się odchodzenie pod wpływem późnej modernizacji od tradycyjnych wartości i ograniczanie znaczenia religii i religijności. Wydaje się, że przedstawione zjawiska szczególne dobrze widoczne są w skali lokalnej. Dlatego też podjęte badania miały na celu przedstawienie i porównanie roli Kościoła w małej społeczności podłódzkich Brzezin i samej Łodzi. Kościół rozumiany był zarówno jako instytucja życia publicznego, jak i w sensie duchowo-religijnym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2005-01-01

Jak cytować

Janiszewska, A., & Klima, E. (2005). Kościół w społeczności lokalnej. Space – Society – Economy, (7), 332–343. https://doi.org/10.18778/1733-3180.07.29

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>