Demografia a moralność. Opinie Polaków

Autor

  • Ewa Klima Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.12

Abstrakt

Notions of demography and morality were used in the title of the paper. In the paper itself they were define as population movement and religious morality (i.e. religiosity, in many aspects and application approach). It is important in Polish society since it is still seen as a very catholic.
The fundamental presumption is that values determine our style of life, behavior and opinions. The aim of the article is to show the relation of religious morality and opinions on family, natality and abortion. Data from various surveys were used in analysis. They were: Polish General Social Survey, Polish Opinion Research Center’s reports, Instytut Statystki Kościoła Katolickiego reports, ‘Social Diagnosis’.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ascherson N., 1982, Polish August What Has Happened in Poland, Penguin, Harlow.
Google Scholar

Boguszewski R., 2005, Wartości i normy w życiu Polaków, BS/133/2005, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Boguszewski R., 2008, Stosunek Polaków do rozwodów, BS/43/2008, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Boguszewski R., 2009, Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, BS/40/2009, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Boguszewski R., 2010, Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków, BS/99/2010, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Boguszewski R., 2013, Polacy o rozwodach, BS/36/2013, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Boguszewski R., 2013, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, BS/33/2013, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Boguszewski R., 2013, Wartości i normy, BS/111/2013, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Cichomski B., Jerzyński T., Zieliński M., 2009, Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2008, Instytut Studiów Społecznych, UW, Warszawa.
Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), 2013, Diagnoza społeczna, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
Google Scholar

Hipsz N., 2012, Opinie o prawie aborcyjnym, BS/160/2012, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Hipsz N., 2013, Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, BS/32/2013, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Holzer J., 1989, Demografia, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Mariański J., 2004, Moralność a religia [w:] Libiszowska-Żółtkowska M., Mariański J. (red.), Leksykon socjologii religii, Verbinum, Warszawa.
Google Scholar

Omyła-Rudzka M., 2013, Postawy prokreacyjne kobiet, BS/29/2013, CBOS, Warszawa.
Google Scholar

Ossowska M., 1963, Socjologia moralności, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Piwowarski W., 1977, Religijność miejska w regionie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
Google Scholar

Piwowarski W., Zdaniewicz W. (red.), 1990, Religijność polska w świetle badań socjologicznych, Pallottinum, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2013-12-30

Jak cytować

Klima, E. (2013). Demografia a moralność. Opinie Polaków. Space – Society – Economy, (12), 213–228. https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.12

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>