"Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD – w kręgu badań i terminologii", Łódź, 22 maja 2021 roku (sprawozdanie z konferencji naukowej)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.15

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Zając, E., & Gliwa-Patyńska, R. (2021). "Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD – w kręgu badań i terminologii", Łódź, 22 maja 2021 roku (sprawozdanie z konferencji naukowej). Logopaedica Lodziensia, (5), 211–213. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.15