Dzienniki czasu wojny studentów z Ukrainy. Próba memoryzacji świata i siebie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.22

Słowa kluczowe:

dzienniki, czas wojny, studenci, Ukraina, glottodydaktyka, studia polskie, metoda biograficzna, badanie/studium diarystyczne

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę jedenastu, napisanych po polsku dzienników studentów z Ukrainy, uczestników studiów polskich z językiem angielskim, kierunku studiów utworzonego na Wydziale Filologicznym UŁ w maju 2022 r., po wybuchu wojny w Ukrainie. W pierwszej części artykułu określono miejsce metody biograficznej w różnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i glottodydaktyki. Druga część artykułu jest studium diarystycznym, w którym omówiono kolejno: formę i strukturę dzienników uczniowskich (m.in. objętość zapisków, tytuły, wstępy, zakończenia dzienników) oraz ich tematykę. Wyodrębniono wątki tematyczne o charakterze retrospektywnym i introspektywnym, odnoszące się do różnych aspektów życia autorów, jak: wojna (exodus wojenny), adaptacja kulturowa, społeczna i językowa studentów z Ukrainy, uwzględniająca kwestie tożsamościowe, edukacyjne, relacje osobowe (kontakt z Polakami i innymi rodakami), samorozwój, doświadczenia autorów poza uczelnią (np. w pracy). Każdy z kluczowych wątków został zobrazowany za pomocą cytatów z dzienników. Narracje osobiste uczących się języka polskiego jako obcego nie były dotąd przedmiotem badań w glottodydaktyce polonistycznej. Ważnym celem tego studium diarystycznego jest ukazanie walorów stosowania metody biograficznej w badaniach glottodydaktycznych. Badanie zostało podsumowane w trzeciej części artykułu. Umożliwiło ono naszkicowanie portretu zbiorowego studentów z Ukrainy, którzy pojawili się w przestrzeni edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego z powodu wybuchu wojny w Ukrainie po to, by podjąć próbę zdefiniowania się na nowo.

Bibliografia

Bailey K.M., 1991, Diary Studies of Classroom Language Learning: The Doubting Game and the Believing Game, in: Sadtono, Eugenius (red.), Language Acquisition and the Second/Foreign Language Classroom. Anthology Series 28, s. 60–102, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED367166.pdf [17.04.2023].
Google Scholar

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dziennik;3895774.html [17.04.2023].
Google Scholar

Kacperczyk A., 2014, Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej” tom X, nr 3, s. 32–74. https://doi.org/10.18778/1733-8069.10.3.03
Google Scholar

Krawczyk-Bocian A., 2019, Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza, Bydgoszcz.
Google Scholar

Lemann N., 2006, Dziennik, w: G. Gazda, S. Tynecka-Makowska (red.), Słownik rodzajów i gatunków literackich. Kraków, s. 191–194.
Google Scholar

Łobocki M., 2008, Wprowadzenia do metodologii badań pedagogicznych, Kraków.
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/dziennik;2455697.html [17.04.2023].
Google Scholar

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Metodologia badań w dydaktyce. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

Zarzycka G., 2010, Incydenty krytyczne, czyli najtrudniejsze doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, s. 63–78, http://hdl.handle.net/11089/9519 [17.04.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Zarzycka, G. (2024). Dzienniki czasu wojny studentów z Ukrainy. Próba memoryzacji świata i siebie. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 353–378. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.22 (Original work published 7 grudzień 2023)

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>