Funkcjonowanie modelu sprzedażowego equity release w Polsce

Autor

  • Przemysław Buzałek Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.21.02

Słowa kluczowe:

świadczenia dożywotnie, renta dożywotnia, umowa dożywocia, odwrócony kredyt hipoteczny, fundusze hipoteczne

Abstrakt

Artykuł traktuje o funkcjonowaniu modelu sprzedażowego equity release w Polsce. Wskazane są w nim podstawowe różnice między odwróconym kredytem hipotecznym a świadczeniami dożywotnimi, scharakteryzowane są umowy, w ramach których zawierane są świadczenia dożywotnie, opisana jest sytuacja na rynku w latach 2010–2017, a także zidentyfikowane są podstawowe problemy wynikające z braku odrębnych regulacji prawnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Akty Notarialne w latach 1991–2017, Ministerstwo Sprawiedliwości, https://dane.gov.pl/dataset/1209 [dostęp 08.01.2019].
Google Scholar

Dankowska A., Fielek A., 2018, Ochrona konsumentów usług equity release, [w:] M. Cycoń, T. Jedynak, G. Strupczewski (red.), Nowe trendy w zabezpieczeniu emerytalnym w Polsce. Przegląd Ubezpieczeń 2018, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Decyzja Prezesa UOKiK, numer decyzji: RWA-12/2012, data decyzji: 2012-07-31, Warszawa.
Google Scholar

Durłak A., Ciesek Ł., 2013, Zagrożenia związane z funkcjonowaniem rent dożywotnich w Polsce, [w:] W. Sułkowska (red.), Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Kowalczyk-Rólczyńska P., 2017, Equity release – ryzyko i jego determinanty, [w:] E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), „Odwrócona hipoteka” jako nowa usługa na rynku finansowym, C.H.Beck, Warszawa 2017.
Google Scholar

Lewicka B., 2015 Rynek świadczeń dożywotnich w Polsce, [w:] T. H. Bednarczyk (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

Marciniuk A., 2014, Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny na rynku polskim, „Śląski Przegląd Statystyczny”, nr 12(18).
Google Scholar

Paduszyńska M., Zbyszewski S., 2016, Istota i znaczenie odwróconej hipoteki w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego, „Finanse i Prawo Finansowe”, t. III, nr 2.
Google Scholar

Przewodnik po rencie dożywotniej, 2018, Fundusz Hipoteczny DOM, Warszawa, https://www.funduszhipoteczny.pl/wp-content/uploads/2018/12/Przewodnik-po-rencie-do%C5%BCywotniej_gru2018.pdf [dostęp 10.01.2019].
Google Scholar

Raport o hipotece odwróconej w Polsce. Wyzwania, zagrożenia, potencjał rynku, 2018, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Fundusz Hipoteczny DOM, Warszawa.
Google Scholar

Raport z kontroli przedsiębiorców zawierających umowy świadczeń dożywotnich, 2013, UOKiK, Wrocław.
Google Scholar

Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym. Lata 2010–2017, 2018, KPF, Gdańsk.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 2018, poz. 1025 ze zm.
Google Scholar

Willmann M., 2016, Odwrócony kredyt hipoteczny jako źródło uposażenia emerytalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 426.
Google Scholar

[www1] https://alebank.pl/odwrocona-hipoteka-co-dalej/ [dostęp 30.01.2019].
Google Scholar

[www2] https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/1356175,reaktywacja-renty-hipotecznej.html [dostęp 30.01.2019].
Google Scholar

[www3] https://kpf.pl/rynek-hipoteki-odwroconej-w-2017-roku/ [dostęp 08.01.2019].
Google Scholar

[www4] https://media.bik.pl/informacje-prasowe/381751/ponad-pol-miliona-prob-wyludzen-na-osobach-starszych [dostęp 30.01.2019].
Google Scholar

[www5] http://omnes.com.pl/?oferta-korzysci [dostęp 29.12.2018].
Google Scholar

[www6] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mieszkanie-za-dodatek-do-emerytury-jak-dziala-renta-dozywotnia-7568230.html [dostęp 10.01.2019].
Google Scholar

[www7] http://www.familiasa.pl/czeste-pytania [dostęp 10.01.2019].
Google Scholar

[www8] https://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/odwrocona-hipoteka-to-martwe-prawo-zaden,248,0,1676024.html [dostęp 28.12.2018].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-03-30

Jak cytować

Buzałek, P. (2019). Funkcjonowanie modelu sprzedażowego equity release w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 1(21), 11–26. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.21.02

Numer

Dział

Artykuł