Ogłoszenia

2021: Literatura w perspektywie intermedialnej

2020-11-20

Żyjemy w epoce intermedialności i heterogeniczności pola praktyk artystycznych, w obszarze, w którym dawno już przestały obowiązywać sztywne granice pomiędzy poszczególnymi dziedzinami sztuk. Dziś „w sztuce wszystko może wejść w relacje ze wszystkim”. Jeśli chcemy zatem spojrzeć na literaturę jako na fenomen wykraczający poza granice języka, składający się z wielości mediów, musimy uruchomić perspektywę wydobywającą skomplikowany, syntetyczny, a jednocześnie hybrydyczny charakter tekstu literackiego i porzucić postawę stritce literaturocentryczną, stojącą na straży estetyki „czystego dzieła sztuki”. W dobie kultury wizualnej wydaje się to oczywiste, bowiem każde medium ujawnia swój złożony, heterogeniczny status. Warto się jednak zastanowić, czy intermedialność nie cechowała realizacji artystycznych od dawna, czy uświadomienie sobie hybrydycznego charakteru medium, jakim jest tekst literacki (również w jego wcześniejszych niż współczesne wydaniach), nie odsłania jego dotąd niedostrzeganych, pomijanych, marginalizowanych aspektów i sensów.

Przeczytaj więcej na temat 2021: Literatura w perspektywie intermedialnej

Aktualny numer

Nr 9 (2020)
					Wyświetl Nr 9 (2020)
Opublikowane: 2020-12-30

Pełny numer

Wyświetl wszystkie numery