Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 20
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 34
Liczba otrzymanych recenzji – 34
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 80%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 6 miesięcy