Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze indeksowane jest przez następujące serwisy:

ARIANTA
Biblioteka Nauki
CEEOL
DOAJ
BazHum
Worldcat
Slavic Humanities Index
ERIH PLUS
EBSCO
MIAR
Sherpa Romeo

Czasopismo Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.