„Śpiewające wiersze” z Kabaretu Kici Koci w autorskim wykonaniu Mirona Białoszewskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.08

Słowa kluczowe:

Miron Białoszewski, Kabaret Kici Koci, intermedialność, audialność, konkretyzacja głosowa, wykonanie autorskie

Abstrakt

Tekst stanowi część powstającej rozprawy doktorskiej na temat perspektywy audialnej w twórczości Mirona Białoszewskiego. Na przykładzie wybranych wierszy z cyklu Kabaret Kici Koci autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak kwestia głosowej realizacji utworów przez poetę (nagrania zarejestrowane były na użytek domowy i są dostępne w Pracowni Fonicznej Muzeum Literatury w Warszawie) wpływa na odbiór wierszy zapisanych. Nie bez znaczenia na interpretację pozostaje również fakt autorskiego wykonania wierszy niewybranych przez Białoszewskiego do tomów Rozkurz czy „OHO” i inne wiersze (zostały zamieszczone dopiero w 2017 roku w zbiorze Świat można jeść w każdym miejscu) czy też choćby Piosenki placu do tańca, która nigdy nie została zapisana przez autora. Praca nawiązuje do koncepcji poezji „głośnej”, „gadanej”, realizowanej głosowo, która – w przekonaniu Białoszewskiego – tylko w ten sposób osiągała swoje „pełne bycie”.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Katarzyna Cudzich-Budniak - Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Cudzich-Budniak – doktorantka Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Teorii Literatury), absolwentka Wiedzy o kulturze (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych). Jej rozprawa na temat perspektywy audialnej w interpretacji poezji Mirona Białoszewskiego mieści się w zakresie szeroko rozumianej kategorii intermedialności. Najważniejsze publikacje: Cypriana Kamila Norwida operowanie dźwiękiem, czyli o dynamice muzycznej w poezji, [w:] Literatura – Muzyka, Filia Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim 2010; Jazz według Kisiela, [w:] Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), Kraków 2011; Dynamika jako ele- ment muzyki w poezji XX wieku na przykładzie wybranych wierszy Stanisława Barańczaka, [w:] Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych, Łódź 2012; Dynamika muzyczna w poezji na podstawie nagrania „Miron Białoszewski plays Adam Mickiewicz Dziady”, [w:] Potencjał wiersza, Warszawa 2013; Zjawiska intermedialne w realizacji prozy Mirona Białoszewskiego, [w:] Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, Kraków 2016.

Bibliografia

Białoszewski M., Kabaret Kici Koci: „OHO” i inne wiersze, Warszawa 2017.
Google Scholar

Białoszewski M., Kabaret Kici Koci: Rozkurz, Warszawa 2015.
Google Scholar

Białoszewski M., Kabaret Kici Koci: Świat można jeść w każdym miejscu, Warszawa 2017.
Google Scholar

Białoszewski do słuchu vol. 2, płyta, wyd. Bôłt Records, 2013.
Google Scholar

Gliński M., Miron – człowiek audiowizualny, Culture.pl 2014, https://culture.pl/pl/artykul/miron-czlowiek-audiowizualny [dostęp 25.11.2021].
Google Scholar

Piosenka o Placu Zbawiciela, http://bit.ly/piosenka_o_placu [dostęp 25.11.2021].
Google Scholar

Autor! Autor! Rozmowy z ludźmi pióra i palety, Warszawa 1986.
Google Scholar

Baran J., Mistrz Miron i pani gość, [w:] Miron – wspomnienia o poecie, zebrała H. Kirchner, Warszawa 1996.
Google Scholar

Barańczak St., Język poetycki Mirona Białoszewskiego, wyd. 2 rozszerzone, Wrocław 2016.
Google Scholar

Barańczak St., Pożegnanie z Białoszewskim, [w:] St. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, wyd. 2 rozszerzone, Wrocław 2016.
Google Scholar

Białoszewski M., Jeden człowiek wobec drugiego człowieka. Z nieograniczoną odpowiedzialnością, rozmowę przeprowadziła M. Janion, oprac. M. Adamiec, „Punkt” 1980, nr 10.
Google Scholar

Białoszewski M., Małe i większe prozy, Warszawa 2017.
Google Scholar

Białoszewski M., Mówienie o pisaniu, [w:] M. Białoszewski, Poezje wybrane, Warszawa 1976.
Google Scholar

Białoszewski M., O tym Mickiewiczu jak go mówię, „Odra” 1967, nr 6.
Google Scholar

Białoszewski M., Szacunek dla każdego drobiazgu, rozmowę przeprowadził Z. Taranienko, [w:] Z. Taranienko, Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1986.
Google Scholar

Białoszewski M., Tajny Dziennik, Kraków 2012.
Google Scholar

Białoszewski M., Warszawa była mi stale pod ręką, rozmowę przeprowadził J. Baran, [w:] J. Baran, Autor! Autor! Rozmowy z ludźmi pióra i palety, Warszawa 1986
Google Scholar

Bogalecki P., Na scenie czy estradzie tekstu? Teatralne konteksty wierszy-partytur Mirona Białoszewskiego i Mariana Grześczaka, [w:] P. Bogalecki, Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy, Kraków 2020.
Google Scholar

Cudak R., Czytając Białoszewskiego, Katowice 1999.
Google Scholar

Fazan J., Ale Ja nie Bóg: kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego, Kraków 1998.
Google Scholar

Głowiński M., Małe narracje Mirona Białoszewskiego, [w:] M. Głowiński, Gry powieściowe, Warszawa 1973.
Google Scholar

Hejmej A., Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, [w:] A. Hejmej, Muzyka w literaturze, Kraków 2008. https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.4

Kabza-Biernacka A., „Osmędeusze” Mirona Białoszewskiego – o pogrzebie, który jest weselem, „Kwartalnik Opolski” 2007, nr 1.
Google Scholar

Kopciński J., Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.
Google Scholar

Kopciński J., Stare klabzdry na wojnie: „Kabaret Kici Koci” Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 1995, nr1.
Google Scholar

Łukasiewicz J., Prolegomena do leżenia na łóżku, [w:] J. Łukasiewicz, Szmaciarze ciarze i bohaterowie, Kraków 1963.
Google Scholar

Miłosz Cz., Dar nieprzyzwyczajenia. Nowy poeta polski, „Kultura”[Paryż] 1956, nr 10/108.
Google Scholar

Pawelec D., Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych, Katowice 1994.
Google Scholar

Pietrych K., Białoszewski (nie)zaangażowany. Rekonesans, [w:] Formy zaangażowania: pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku, red. M. Brzóstowicz-Klajn, G. Pertek, B. Przymuszała, Łódź 2017.
Google Scholar

Pietrych K., Białoszewski i PRL, [w:] PRL – świat (nie)przedstawiony, red. A. Czyżak, J. Galant, M. Jaworski, Poznań 2010.
Google Scholar

Poprawa A., Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 3.
Google Scholar

Puchalska I., Muzyka w okolicznościach lirycznych, Kraków 2017.
Google Scholar

Pustkowski H., Miron Białoszewski i Tymoteusz Karpowicz, [w:] H. Pustkowski, „Gramatyka poezji?”, Warszawa 1974.
Google Scholar

Sobolczyk P., Język potoczny Białoszewskiego w przekładzie, [w:] Między oryginałem i przekładem XII. Głos i dźwięk w przekładzie, red. J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzik, M. Filipowicz-Rudek, Kraków 2006.
Google Scholar

Sobolewska A., Maksymalnie udana egzystencja: szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.
Google Scholar

Sobolewska A., Sobolewski T., Nie mogę kołysać się razem ze wszystkimi, rozmowę przeprowadził J. Majcherek, „Teatr” 1993, nr 5.
Google Scholar

Sobolewski T., Szaman, [w:] Miron – wspomnienia o poecie, zebrała H. Kirchner, Warszawa 1996.
Google Scholar

Stępień T., Najmniejszy kabaret świata, [w:] Miniatura i mikrologia, t. 2, red. A. Nawarecki, Katowice 2001.
Google Scholar

Śliwa A., Miron i muzyka, „Bliza” 2013, nr 4.
Google Scholar

Świrek A., Z gatunkiem czy bez… O twórczości Mirona Białoszewskiego, Zielona Góra 1997.
Google Scholar

Werner M., Jak można dziś mówić o poezji Mirona Białoszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4.
Google Scholar

Winiecka E., Białoszewski sylleptyczny, Poznań 2006.
Google Scholar

Wiśniewski J., Miron Białoszewski i muzyka, Łódź 2004.
Google Scholar

Zielona wrona. Antologia poezji okresu stanu wojennego, wybór i wstęp D. Dąbrowska, Gdańsk 1994.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Cudzich-Budniak, K. (2021). „Śpiewające wiersze” z Kabaretu Kici Koci w autorskim wykonaniu Mirona Białoszewskiego. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), 151–168. https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.08

Numer

Dział

Articles