Dekada w przekładzie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.11.08

Słowa kluczowe:

przekład literacki, tłumaczki, tłumacze, przekładoznawstwo polskie, Translation Studies, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę podsumowania drugiej dekady XXI wieku w dziedzinie przekładu literackiego w Polsce – zarówno jeśli chodzi o aktywność (i widzialność) tłumaczek i tłumaczy, jak i przekładoznawców. Przywołuje najważniejsze wydarzenia, książki, teksty, polemiki; dokonuje przeglądu translatorskich nagród i stawek, nakreśla diagnozy i kierunki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Ewa Rajewska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Rajewska – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Literaturoznawczyni, translatolożka, redaktorka przekładu i tłumaczka literacka z języka angielskiego. Kierowniczka specjalizacji przekładowej na studiach drugiego stopnia IFP UAM (www.przekladowa.amu.edu.pl). Autorka książek Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (2007) oraz Domysł portretu. O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej (2016), współautorka – wraz z Joanną Grądziel-Wójcik, Agnieszką Kwiatkowską i Edytą Sołtys-Lewandowską – monografii Stulecie poetek polskich. Przekroje, tematy, interpretacje (2020). Członkini redakcji pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Przewodnicząca zarządu Oddziału Zachodniego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Bibliografia

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa, https://kongres-przekladoznawstwa.confer.uj.edu.pl [dostęp: 1.08.2022].
Google Scholar

Apter E., Against World Literature. On the Politics of Untranslatability, London 2013.
Google Scholar

Balcerzan E., Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury, Mikołów 2013.
Google Scholar

Balcerzan E., Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Poznań 2011.
Google Scholar

Bassnett S., Johnston D., The Outward Turn in Translation Studies, „Translator” 2019, nr 25(3), s. 181–188. https://doi.org/10.1080/13556509.2019.1701228
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13556509.2019.1701228

Budnik A., Infrastruktura wartości. Nagrody literackie w Polsce po przełomie 1989 roku jako narzędzie wymiany kapitałów, „Zarządzanie w Kulturze” 2020, z. 1(21), s. 39–50. https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.004.12038
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.004.12038

CEATL, Survey on Working Conditions of Literary Translators in Europe, https://www.ceatl.eu/survey-on-working-conditions-of-literary-translators-in-europe [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Denderski M., Król jest klawy, „Mały Format” 2019, nr 5, http://malyformat.com/2019/05/7801/ [dostęp: 5.08.2022].
Google Scholar

Fordoński K., Rynek przekładu literackiego w Polsce po roku 2000, [w:] Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji, red. M. Ganczar, P. Wilczek, Katowice 2012, s. 83–105.
Google Scholar

Heydel M., Import, szmugiel i zdrada, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 44(3251), s. 10–12.
Google Scholar

Heydel M., Rób swoje, tłumacz! Przekładoznawstwo jako metoda w humanistyce, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, t. 60, nr 3, s. 8–23.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/ZRL/2017/60.3/1

Jak wygląda sytuacja tłumacza literackiego w Polsce? Z Rafałem Lisowskim rozmawia Patryk Obarski, „Granice.pl. Wszystko o literaturze”, https://www.granice.pl/publicystyka/jak-wyglada-sytuacja-tlumaczy-literatury-w-polsce-rozmowa-z-rafalem-lisowskim/2044/1 [dostęp: 29.07.2022].
Google Scholar

Jarniewicz J., Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków 2012.
Google Scholar

Jarniewicz J., Tłumacz do rozmowy czy do wynajęcia?, „dwutygodnik.com” 2018, nr 247, https://www.dwutygodnik.com/artykul/8030-tlumacz-do-rozmowy-czy-do-wynajecia.html [dostęp: 31.07.2022].
Google Scholar

Jarniewicz J., Tłumacz między innymi: szkice o przekładach, językach i literaturze, Wrocław 2018.
Google Scholar

Kafel M., Sytuacja zawodowa tłumaczy literatury 2018–2020. Przypadki Hieronimy Hipotetycznej, Kraków 2020, https://stl.org.pl/baza-wiedzy/sytuacja-tlumacza/sytuacja-zawodowa-tlumaczy-literatury-2018-2019/ [dostęp: 21.07.2022].
Google Scholar

Kornacka J.A., Za dwa garnce rodzynek i korzec pszenicy, czyli o widoczności tłumacza literatury, [w:] Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro, red. K. Hejwowski, K. Dębska, D. Urbanek, Warszawa 2019, s. 27–38.
Google Scholar

Lefevere A., Bassnett S., Where Are We in Translation Studies? Introduction, [w:] Constructing Cultures. Essays on Literary Translation, Clevedon–Toronto 1998.
Google Scholar

Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie: na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka, Warszawa 1986 (wyd. II rozszerzone – 1999).
Google Scholar

Lisowski R., Tłumacze wszystkich światów, „dwutygodnik.com” 2018, nr 247, https://www.dwutygodnik.com/artykul/8012-tlumacze-wszystkich-swiatow.html [dostęp: 31.07.2022].
Google Scholar

Paszkiet S., Zarobić nie zarobisz, ale co się naczytasz, to twoje, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 38(3297), s. 10.
Google Scholar

Rozwadowska K., Krytyka przekładu w cyberprzestrzeni – nowe szanse i wyzwania (na przykładzie tłumaczeń „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa), „Przekładaniec” 2021, nr 42, s. 144–159. https://doi.org/10.4467/16891864PC.21.021.14332
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/16891864PC.21.021.14332

Sobolewska J., Niewidzialny jak tłumacz, „Polityka” 2016, nr 28(3067), s. 84–85.
Google Scholar

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, https://stl.org.pl [dostęp: 1.08.2022].
Google Scholar

Tabaczyński M., Król jest blady, „Mały Format” 2019, nr 4, http://malyformat.com/2019/04/krol-jest-blady/ [dostęp: 5.08.2022].
Google Scholar

Urbanek D., Etyka tłumaczenia w dobie zwrotów badawczych, [w:] Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro, red. K. Hejwowski, K. Dębska, D. Urbanek, Warszawa 2019, s. 165–190.
Google Scholar

Wasilewska, A., Raport o kondycji tłumacza, „dwutygodnik.com”, https://www.dwutygodnik.com/artykul/3752-raport-o-kondycji-tlumacza.html [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Rajewska, E. (2022). Dekada w przekładzie. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (11), 111–129. https://doi.org/10.18778/2299-7458.11.08