Przeobrażenia w polu literackim – przemieszczenia, parcelacje, zanikanie. Recenzja książki Elżbiety Winieckiej Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie (Universitas, Kraków 2020)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.14

Słowa kluczowe:

literatura cyfrowa, pole literackie, poezja najnowsza

Abstrakt

Recenzja dotyczy książki Elżbiety Winieckiej Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie (Universitas, Kraków 2020). Tekst zawiera rozważania poświęcone ekspansji literatury cyfrowej. Współczesne przemiany w polu literackim mogą być postrzegane z różnych punktów widzenia. W niniejszym artykule najważniejsza okazuje się perspektywa komparatystyczna, stawiająca w centrum zainteresowania relacje pomiędzy rozwojem technologicznym a wspólnotowym życiem i regułami komunikacji, podlegające dziś przyspieszonym przeobrażeniom.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agnieszka Czyżak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Czyżak – dr hab., profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniona w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej. Zajmuje się badaniem literatury współczesnej powstałej po 1989 roku. Jest współautorem w następujących pracach zbiorowych: Powroty Iwaszkiewicza (1999), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie (2016). Autorka książek: Życiorysy polskie 1944–89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011), Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015), Przestrzenie w tekście, w przestrzeni tekstów. Interpretacje (2018), Pasja przemijania, pasja utrwalania. O dziennikach pisarek (2019, współaut. B. Przymuszała, A. Rydz), Przeciw śmierci. Opowieść o twórczości Wiesława Myśliwskiego (2019).

Bibliografia

Dukaj J., Tak wymienia się rdzeń duszy, https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25929950,tak-wymienia-sie-rdzen-duszy.html [dostęp 20.04.2021].
Google Scholar

Marecki P., Za darmo: ekonomia literatury cyfrowej, „Teksty Drugie” 2015, nr 3.
Google Scholar

Maryl M., _życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Warszawa 2015.
Google Scholar

Pisarski M., Kropka nad „e”. Porządkowanie literatury cyfrowej, „Porównania” 2021, nr 1 (28). https://doi.org/10.14746/por.2021.1.26
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/por.2021.1.26

Rabizo-Birek M., W poszukiwaniu sensu istnienia, poetyki i „sensów głębokich” literatury elektronicznej, „Teksty Drugie” 2020, nr 5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/td.2020.5.15

Śliwiński P., Fermentacja kanonów, „Teksty Drugie” 2020, nr 5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/td.2020.5.9

Winiecka E., Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie, Kraków 2020.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Czyżak, A. (2021). Przeobrażenia w polu literackim – przemieszczenia, parcelacje, zanikanie. Recenzja książki Elżbiety Winieckiej Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie (Universitas, Kraków 2020). Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), 251–257. https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.14

Numer

Dział

Recenzje