„Znawca miłosnych pieśni / i dojrzałych czereśni” – o zaśpiewanych wierszach Ewy Lipskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.09

Słowa kluczowe:

poezja Ewy Lipskiej, piosenka, poezja śpiewana, kultura popularna, recepcja relacji między wierszem a piosenką

Abstrakt

Artykuł dotyczy niszowego (w kontekście recepcji) aspektu twórczości Ewy Lipskiej. Chodzi o kształtowanie się gatunku piosenki na bazie dorobku literackiego autorki kojarzonej głównie z nurtem wysokoartystycznym, do którego zalicza się poezja. Wstępne partie artykułu (przywołanie i analiza odnośnych tekstów teoretycznych) wprowadzają czytelnika w świat filiacji między wierszem a piosenką. W części głównej dokonywane są interpretacje poszczególnych utworów Ewy Lipskiej, które posłużyły niegdyś jako teksty do piosenek takim artystom, jak chociażby Grzegorz Turnau czy Anna Szałapak. W artykule autor próbuje zdestabilizować pojęcie „poezji śpiewanej”, osłabiając także stereotypy (związane z arbitralnym przyporządkowaniem jedynie do poezji intelektualnej) narastające wokół twórczości Ewy Lipskiej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Paweł Marciniak - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Paweł Marciniak – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jego zainteresowania badawcze dotyczą poezji polskiej (druga połowa XX wieku i współczesność) oraz wszelkich powiązań między poezją a piosenką. Aktualnie zajmuje się humanistyką cyfrową – bada możliwości wykorzystania języka programistycznego (JavaScript) w kontekście przetwarzania i interpretacji danych bibliograficznych. Z pierwszego kierunku wykształcenia romanista.

Bibliografia

Balcerzan E., „W muzykalny łączą się porządek”, [w:] E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej, Poznań 1972, s. 251-295.
Google Scholar

Barańczak A., Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej, Wrocław 1983.
Google Scholar

Gajda K., Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2013.
Google Scholar

Gajda K., Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad, Poznań 2017.
Google Scholar

Grechuta M., „Magia obłoków” [dokument dźwiękowy], Warner Music Poland, Warszawa 2000 [wkładka dołączona do płyty].
Google Scholar

Kukułowicz T., Pętle, sample i podbicia: techniki kompozycji i struktura utworu hip-hopowego, [w:], Hip-hop w Polsce, red. M. Miszczyński, Warszawa 2014, s. 21–38. https://doi.org/10.31338/uw.9788323517696.pp.21-38
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323517696.pp.21-38

Lipska E., Droga pani Schubert…, Kraków 2012.
Google Scholar

Lipska E., Drugi zbiór wierszy, Warszawa 1970.
Google Scholar

Lipska E., Kocia trzynastka czyli Skotland Yard, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2020.
Google Scholar

Lipska E., Trzeci zbiór wierszy, Warszawa 1972.
Google Scholar

Lipska E., Wiersze, Warszawa 1967.
Google Scholar

Majewski W., Marek Grechuta: portret artysty, Kraków 2006.
Google Scholar

Sobczak P., Tekst piosenki jako dzieło literackie – dzieło literackie jako tekst piosenki. Zarys problematyki, przykłady realizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literraria Polonica” 2012, nr 2 (16), s. 127–139. http://hdl.handle.net/11089/2370
Google Scholar

Traczyk M., Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego, Poznań 2009.
Google Scholar

Turnau G., „Pod światło” [dokument dźwiękowy], EMI Music Poland, 2010 [wkładka dołączona do płyty].
Google Scholar

Zegarmistrz światła, Tadeusz Woźniak w rozmowie z Witoldem Górką, Poznań 2016.
Google Scholar

„Zostały jeszcze pieśni…”. Jacek Kaczmarski wobec tradycji, pod red. K. Gajdy i M. Traczyka, Kraków 2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Marciniak, P. (2021). „Znawca miłosnych pieśni / i dojrzałych czereśni” – o zaśpiewanych wierszach Ewy Lipskiej. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), 169–183. https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.09

Numer

Dział

Articles