Męskość wobec syndromu Kopciuszka. Wybrane aspekty kreacji męskiego bohatera w cyklu powieściowym Anny Ficner-Ogonowskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.13

Słowa kluczowe:

literatura popularna, syndrom Kopciuszka, męskość, psychologia postaci

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę prześledzenia chwytów wykorzystanych do nakreślenia obrazu męskiego bohatera w wybranych powieściach Anny Ficner-Ogonowskiej (Alibi na szczęście, Krok do szczęścia, Zgoda n a szczęście, Szczęście w cichą noc), które mogą zostać uznane za reprezentatywny przykład współczesnej polskiej literatury popularnej przeznaczonej dla kobiecego odbiorcy. Elementy składające się na powieściową kreację męskości zostały przez autorkę artykułu ukazane przede wszystkim w odniesieniu do podstawowych cech psychologicznego syndromu Kopciuszka, który można rozpoznać u głównej bohaterki, jak również w nawiązaniu do obecnych w utworach stereotypowych uproszczeń dotyczących płci, strategii służących zaspokajaniu potrzeb oraz sposobów realizacji ról życiowych przez kobiety i mężczyzn.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Aleksandra Pawłowska - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Aleksandra Pawłowska – absolwentka psychologii i filologii polskiej, zawodowo związana z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół reprezentacji płci oraz psychopatologii człowieka dorosłego w polskiej literaturze popularnej opublikowanej po 1989 roku.

Bibliografia

Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp, Gdańsk 2003.
Google Scholar

Bowlby J., Przywiązanie, tłum. M. Polaszewska-Nicke, Warszawa 2016.
Google Scholar

Connell R.W., Masculinities, Berkeley–Los Angeles 1995.
Google Scholar

Connell R.W., The Concept of Role and What to Do With It, „The Australian and New Zealand Journal of Sociology” 1979, no. 15 (3). https://doi.org/10.1177/144078337901500302
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/144078337901500302

Cox M.R., Cinderella. Three Hundred and Forty-five Variants, London 1893.
Google Scholar

Dziadek A., Studia nad męskością, [w:] Formy męskości 1, red. A. Dziadek, F. Mazurkiewicz, Warszawa 2018.
Google Scholar

Ficner-Ogonowska A., Alibi na szczęście, Kraków 2012.
Google Scholar

Ficner-Ogonowska A., Krok do szczęścia, Kraków 2012.
Google Scholar

Ficner-Ogonowska A., Szczęście w cichą noc, Kraków 2013.
Google Scholar

Ficner-Ogonowska A., Zgoda na szczęście, Kraków 2013.
Google Scholar

Filipowicz M., Men’s studies/masculinity studies, [w:] Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. zbiorowa, Warszawa 2014.
Google Scholar

Freud S., Przyczynki do psychologii życia miłosnego. O szczególnym typie wyboru obiektu u mężczyzny, [w:] S. Freud, Życie seksualne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1999.
Google Scholar

Gender: perspektywa antropologiczna. Kobiecość, męskość, seksualność, red. R.E. Hryciuk, A. Kościańska, t. 2, Warszawa 2007.
Google Scholar

Gromkowska-Melosik A., Kopciuszek: zagubiony szklany pantofelek i metamorfozy kobiecości, „Studia Edukacyjne” 2017, nr 46.
Google Scholar

Kobiecość i męskość. Komunikacja, relacje, społeczeństwo, red. B. Bartosz, Warszawa 2011.
Google Scholar

Martuszewska A., Architektonika literackiego romansu, Gdańsk 2014.
Google Scholar

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006.
Google Scholar

Morin E., Duch czasu, tłum. A. Frybesowa, Kraków 1965.
Google Scholar

Nowacki D., Ścieżki dostępu. Popularna proza kobieca i krytyka, „Tematy i Konteksty. Proza Nowa i Najnowsza” 2015, nr 5 (10).
Google Scholar

Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, red. M. Fuszara, Warszawa 2008.
Google Scholar

Obuchowski K., Psychologiczne aspekty orientacji temporalnej, [w:] Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych, red. Z. Cackowski, J. Wojczakowski, Warszawa 1987.
Google Scholar

Saha S., Development and Validation of the Cinderella Complex Scale (A Measurement of Women’s Dependency Syndrome), „Psychology in India” 2015, no. 5 (1).
Google Scholar

Saha S., Safri T.S., Cinderella Complex: Theoretical Roots to Psychological Dependency Syndrome in Women, „The International Journal of Indian Psychology” 2016, no. 3/3/8. https://doi.org/10.25215/0303.148
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25215/0303.148

Seligman M., Walker E., Rosenhan D., Psychopatologia, tłum. J. Gilewicz, A. Wojciechowski, Poznań 2003.
Google Scholar

Skucha M., Ładni chłopcy i szalone. Męskość i kobiecość w późnym pisarstwie Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków 2014.
Google Scholar

Sternberg R.J., Dwuskładnikowa teoria miłości, [w:] Nowa psychologia miłości, red. R.J. Sternberg, K. Weis, tłum. A. Sosenko, Taszów 2007.
Google Scholar

Szczepaniak M., Habitus żołnierski w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny, Kraków 2017.
Google Scholar

Tomasik T., Wojna – męskość – literatura, Słupsk 2013.
Google Scholar

Wojnicka K., Ciaputa E., Wprowadzenie: refleksja naukowa nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości, [w:] Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, red. K. Wojnicka, E. Ciaputa, Kraków 2011.
Google Scholar

Wymiary kobiecości i męskości. Od psychobiologii do kultury, red. B. Bartosz, Warszawa 2011.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Pawłowska, A. (2021). Męskość wobec syndromu Kopciuszka. Wybrane aspekty kreacji męskiego bohatera w cyklu powieściowym Anny Ficner-Ogonowskiej. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), 231–247. https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.13

Numer

Dział

Czytanie z perspektywy