Między Krywaniem Tetmajera a Krywaniem Goorala – intermedialne losy jednej pieśni

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.06

Słowa kluczowe:

Hej, Krywaniu!, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Skaldowie, Operacja Samum, Gooral, intermedialność, intertekstualność, góralszczyzna

Abstrakt

Artykuł ma na celu analizę zmian w funkcjonowaniu utworu Hej, Krywaniu i ich związku z trendami obecnymi w popkulturze. Prześledzenie międzymedialnych przesunięć stało się przyczynkiem do podjęcia wielowymiarowych badań nad Krywaniem oraz uzupełnienia dotychczasowych, bowiem do tej pory nie uwzględniały one performatywnego ujęcia nowych sensów i nie włączały w obszar swoich zainteresowań sztuk audiowizualnych. Tekst jest próbą zbudowania mostu między tradycyjnymi metodami badania literatury tatrzańskiej a nowoczesną optyką zwrotu performatywnego i na nowo rozumianą intertekstualnością i intermedialnością. Analizie poddano wiersz Hej, Krywaniu z tomu opowiadań Kazimierza Przerwy-Tetmajera Na Skalnem Podhalu, pieśń ludową, piosenkę Krywaniu, Krywaniu zespołu Skaldowie, fragment filmu Operacja Samum oraz występ Goorala na festiwalu Przystanek Woodstock w 2013 roku i jego teledysk do najnowszej reinterpretacji tej pieśni.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maria Kościelniak-Woźniak - Uniwersytet Wrocławski

Maria Kościelniak-Woźniak – doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się tematyką górską w literaturze i kulturze polskiej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat literackich i kulturowych reprezentacji Gorców z perspektywy spatial studies. Interesuje się także historią i semantyką studenckiej piosenki turystycznej oraz występowaniem motywów górskich i góralskich w kulturze popularnej. Najważniejsze publikacje: E. Grzęda, M. Kościelniak, Ludwik Zejszner und Władysław Orkan als Ideengeber für den Emanzipationsprozess der Region Podhale und der Subregion Gorce, [w:] Regionsmacher in Ostmitteleuropa, red. M. Cieśla, S. Jagodzinski, A. Kmak-Pamirska, Z. Nebřenský, M. Řezník, Warszawa 2021, s. 195–218; „Pejzaże Harasymowiczowskie” i inne tropy obecności Jerzego Harasymowicza w twórczości Wojciecha Belona, „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” 2020, t. 56. z. 2 (24), s. 79–88; Góry pogardzane i góry odkryte. Literackie i turystyczno-krajobrazowe poznanie Gorców w XIX i pierwszych dekadach XX wieku, [w:] Od Kaukazu po Sudety. Studia i szkice o poznawaniu i zamieszkiwaniu gór dalekich i bliskich, red. E. Grzęda, Kraków 2020, s. 293–319; „Góry łopuszańskie” w twórczości Seweryna Goszczyńskiego, „Góry – Literatura – Kultura” 2019, t. 13, s. 151–160; Szlaki kulturowe, podróże lekturowe, questing – wpływ zorganizowanych form prezentacji dziedzictwa kulturowego na obraz współczesnej turystyki w regionach peryferyjnych na przykładzie Gorców, [w:] Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: Tradycja i współczesność, red. M. Zowisło, J. Kosiewicz, Kraków 2019, s. 299–307.

Bibliografia

Golec M., Dwa żywioły? O strategii badań i związkach muzyki z literaturą, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2018, t. 16, nr 2.
Google Scholar

Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Toruń 2012.
Google Scholar

Jakóbczyk J., Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001.
Google Scholar

Kolbuszewski J., „Sto se jedna, sto se dwie, stoi baca u jedle…” Pieśni podhalańskie w twórczości Kazimierza Tetmajera, [w:] J. Kolbuszewski, Literatura i Tatry. Studia i szkice, Zakopane 2015.
Google Scholar

Maj K.M., hasło: Intertekstualność, [w:] Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018.
Google Scholar

Podraza-Kwiatkowska M., Pojęcie symbolu, [w:] M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994.
Google Scholar

Tetmajer K., Na Skalnym Podhalu, t. 1, Kraków 1955.
Google Scholar

Wasilewska-Chmura M., Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki, Kraków 2011.
Google Scholar

Wnuk W., Ku Tatrom, Warszawa 1978.
Google Scholar

Woźniak J., Performatyka wobec koncepcji dzieła w toku, [w:] Zwrot performatywny w kulturze. Szkice o obyczajach, literaturze, piosence, performansie i tańcu, red. M. Błaszczak, I. Górska, Poznań 2015.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Kościelniak-Woźniak, M. (2021). Między Krywaniem Tetmajera a Krywaniem Goorala – intermedialne losy jednej pieśni. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), 127–138. https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.06

Numer

Dział

Articles