O (nie)ustającej potrzebie duchowości w życiu i wychowaniu człowieka. Uwagi wstępne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.12.01

Słowa kluczowe:

duch, duchowość, ranscendencja, kondycja ludzkiej egzystencji, multi/interdyscyplinarność

Abstrakt

W kontekście rozważań o obecności i nieobecności Ducha oraz duchowości w świecie, pojmowania tej kategorii i odniesienia jej do nauk o wychowaniu w ujęciu interdyscyplinarnym omówiono zawartość 12 tomu czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”.

Biogramy autorów

Anna Walczak - Uniwersytet Łódzki

Walczak Anna – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii wychowania i etyki z perspektywy fenomenologiczno-hermeneutycznej i dialogicznej. W swoich pracach dokonuje rekonstrukcji pedagogiki egzystencjalnej, odwołując się także do narratologii i powiązanych z nią ujęć biograficznych (tożsamość narracyjna), heterologii oraz psychologii kultury inspirowanej głównie myślą C. G. Junga. Ostatnio opublikowała (jako współautor) Doświadczenie duchowości. Konteksty filozoficzno-literackie (2019).

Marek Budajczak - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Budajczak Marek – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem Laboratorium Edukacji Alternatywnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół alternatyw edukacyjnych ze szczególnym akcentem na edukację domową, semantyki w edukacji, etyki pedagogicznej i edukacyjnej. Prezes Instytutu Educatio Domestica. Autor monografii pt. Edukacja domowa (trzy wydania: 2002, 2004, 2020).

Artur Jocz - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Jocz Artur – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Jego intelektualne dociekania sprowadzają się do poszukiwania związków pomiędzy filozofią, religią, literaturą. Dotychczas badał m.in. twórczość Tadeusza Micińskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Hulewicza, Brunona Schulza stosując gnostyczne/gnostyckie/neognostyczne kategorie pojęciowe do odczytania dorobku pisarskiego przywołanych twórców. Ostatnio opublikował (jako współautor) Doświadczenie duchowości. Konteksty filozoficzno-literackie (2019).

Bibliografia

Adorno T. W. (1986) Dialektyka Negatywna, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa, PWN.
Google Scholar

Bierdiajew M. (2003) Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, tłum. H. Paprocki, Warszawa, Fundacja Aletheia.
Google Scholar

Hegel G. W. F. (1999) Pisma wczesne z filozofii religii, tłum. G. Sowinski. Kraków, Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Jonas H. (2003) Idea Boga po Auschwitz, tłum. G. Sowinski, Kraków, Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Orygenes (1995) Duch i Ogień, Wybór tekstów H.U. von Balthasar, tłum. S. Kalinkowski, Kraków, Wydawnictwo M.
Google Scholar

Orygenes (1996 ) O zasadach (II, VIII, 3), tłum. S. Kalinkowski, Kraków, Wydawnictwo WAM.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-06-14

Jak cytować

Walczak, A., Budajczak, M., & Jocz, A. (2021). O (nie)ustającej potrzebie duchowości w życiu i wychowaniu człowieka. Uwagi wstępne. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 12(1), 8–13. https://doi.org/10.18778/2450-4491.12.01